Printvriendelijke versie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019

De Gemeente Kluisbergen vestigd voor de periode 2015-2019 een jaarlijkse gemeentebelasting op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister.

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van het Decreet grond- en pandenbeleid en volgens de bepalingen van het gemeentelijk reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24.06.2010.

De belasting voor een leegstaande woning of het leegstaand gebouw is jaarlijks verschuldigd per 1 januari vanaf het jaar volgend op de opname in het leegstandsregister.

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd.

Per aanslagjaar bedraagt de belasting

1° 1.250,00 euro voor een leegstaand gebouw

2° voor een leegstaande woning in de zin van artikel 2.2.6, § 3 of § 4 :

  • a) 1.250,00 euro voor een eengezinswoning
  • b) 100,00 euro voor een kamer als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 10° bis, van de Vlaamse Wooncode
  • c) 500,00 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b).

Voor het volledige reglement, klik op de link hieronder

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015 (pdf, 222.1 kB)

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2016-2019 (pdf, 217.7 kB)

Afschaffen van het belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen vanaf aanslagjaar 2017 (pdf, 181.8 kB)

Financiën & informatica

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 10
F 055 23 16 55
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 18.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus