Printvriendelijke versie

Belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De Gemeente Kluisbergen heft voor het aanslagjaar 2014 tot en met 2019 een belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst en op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

De belasting op taxi's bedraagt:

  • 250,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg
  • 325,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie
  • 450,00 euro per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op de openbare weg
  • 500,00 euro per jaar en per voertuig voor de exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder die, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet als taxidienst

De belasting op verhuurvoertuigen bedraagt:

  • 250,00 euro per jaar en per vergund voertuig
  • 500,00 euro per jaar en per voertuig voor de exploitant van een taxidienst die, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De bedragen worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.  Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingsjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven werd.

Voor het volledige reglement, klik op de link hieronder

Belasting op taxidiensten en het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de periode 2014-2019 (pdf, 193.1 kB)

Financiën & informatica

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 10
F 055 23 16 55
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 18.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus