Printvriendelijke versie

Subsidie voor bijzondere evenementen en projecten van gemeentelijk belang

De gemeente Kluisbergen geeft een subsidie voor bijzondere evenementen en projecten van gemeentelijk belang.

Voorwaarden

De subsidie wordt toegekend aan de gemeentelijke adviesraden voor een evenement dat kadert binnen de vooropgestelde doelstellingen van de betreffende adviesraad.
Elke gemeentelijke adviesraad kan maximaal één keer per jaar gebruik maken van deze toelage.
De toelage dient enkel voor de organisatiekosten.

Procedure

De aanvraag moet schriftelijk ten laatste 1 maand voor het evenement ingediend worden.
De inhoud en het doel van het evenement moet gemotiveerd zijn.
Een raming van de voorziene kosten moet meegedeeld worden. 
Op promotiemateriaal moet de vermelding 'met de steun van de gemeente Kluisbergen' staan.
Een bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moet voorgelegd worden.
Binnen de 2 maanden die volgen op het evenement worden de werkelijke kosten bewezen en één of meerder exemplaren van het promotiemateriaal worden bezorgd aan het gemeentebestuur.

Bedrag

De toelage bedraagt maximum 1000,00 euro per evenement.

Regelgeving

Subsidiereglement voor evenementen

Secretariaat & Personeel

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 10
F 055 23 16 54
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 18.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus