Printvriendelijke versie

Subsidie voor de verzorging van gehandicatpe kinderen

De gemeente Kluisbergen verleent een premie aan de inwoners van de gemeente die één of meer gehandicapte kinderen opvoeden.

Voorwaarden

De aanvrager en de gehandicapte moeten op hetzelfde adres in de gemeente ingeschreven zijn.
Het gehandicapt kind is maximum 25 jaar en is minstens 66% lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt.

Procedure

De aanvrager vraagt de premie aan bij het gemeentebestuur door middel van een aanvraagformulier, ten laatste op 1 november van het dienstjaar.
De aanvraag moet vergezeld zijn van: een bewijs van samenstelling gezin en een attest waaruit blijkt dat de betrokken gehandicapte minimum 66% lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is.

Bedrag

De premie bedraagt 125,00 euro

Regelgeving

Reglement voor het toekennen van een premie voor de verzorging van gehandicapte kinderen

E-services

Secretariaat & Personeel

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 10
F 055 23 16 54
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 18.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus