Overlevingspensioen voor werknemers

Zowel mannen als vrouwen hebben bij overlijden wederzijdse rechten op een overlevingspensioen. De berekening gebeurt op basis van de loopbaan van de echtgeno(o)t(e) die gewerkt heeft in de privé- of in de openbare sector als niet-statutair.

Meer info

Rijksdienst voor Pensioenen:

Contactcenter Zuidertoren, 1060 Brussel | gratis t: 0800 502 46 | info@rvonp.fgov.be

Voorwaarden

Indien de overledene de 1e van de maand volgend op de datum van overlijden WEL gepensioneerd was, moet u geen aanvraag indienen.

Indien de overledene de 1e van de maand volgend op de datum van overlijden NIET gepensioneerd was, moet u aanvraag indienen. Hierbij gelden volgende voorwaarden.

U moet 45 jaar zijn, tenzij:

  • u minstens één kind ten laste hebt
  • u blijvend arbeidsongeschikt bent voor minstens 66 %

U moet minstens één jaar gehuwd zijn op het ogenblik van het overlijden, tenzij:

  • uit het huwelijk een kind geboren werd of wordt
  • er een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • het overlijden het gevolg is van een ongeval na het huwelijk of een beroepsziekte

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, kan u recht hebben op de uitbetaling van het 'in tijd beperkt overlevingspensioen'.

Procedure

U meldt zich persoonlijk of als gevolmachtigde aan bij de dienst Burgerzaken, binnen 12 maanden na overlijden. Het overlevingspensioen kan ingaan op 45-jarige leeftijd, behoudens afwijkingen.

Als de overleden echtgeno(o)t(e) gepensioneerd was, moet geen aanvraag te gebeuren. De R.V.P. onderzoekt automatisch uw recht. Wel is het nuttig de Rijksdienst zo snel mogelijk een overlijdensbewijs op te sturen.

Wat meebrengen

Identiteitskaart.

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus