Overlevingspensioen voor zelfstandigen

De overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoofde van de activiteit als zelfstandige van de overleden echtgenoot.

Meer info

Rijksdienst voor Pensioenen

Contactcenter Zuidertoren, 1060 Brussel | gratis t: 0800 502 46 | info@rvonp.fgov.be

Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSVZ, secretariaat RSVZ Jan Jacobsplein 6, 1000 Brusselt 02 546 42 11 | info@rsv-inasti.fgov.be RSVZ,

Gewestelijk kantoor Gent Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent 09 379 49 11 |: info-gent@rsvz-inasti.fgov.be

Voorwaarden

Indien de overledene de 1e van de maand volgend op de datum van overlijden WEL gepensioneerd was, moet u geen aanvraag indienen.

Indien de overledene de 1e van de maand volgend op de datum van overlijden NIET gepensioneerd was, moet u aanvraag indienen. Hierbij gelden volgende voorwaarden.

U moet 45 jaar zijn, tenzij:

  • u minstens één kind ten laste hebt
  • u blijvend arbeidsongeschikt bent voor minstens 66 %

U moet minstens één jaar gehuwd zijn op het ogenblik van het overlijden, tenzij:

  • uit het huwelijk een kind geboren werd of wordt
  • er een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • het overlijden het gevolg is van een ongeval na het huwelijk of een beroepsziekte

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, kan u recht hebben op de uitbetaling van het 'in tijd beperkt overlevingspensioen'.

U moet minstens één jaar gehuwd zijn op het ogenblik van het overlijden.

Tenzij :

  • uit het huwelijk een kind geboren werd of wordt
  • er een kind ten laste is waarvoor één van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • het overlijden het gevolg is van een ongeval na het huwelijk of een beroepsziekteIndien u niet voldoet aan de voorwaarden kan u recht hebben op de uitbetaling van het 'in tijd beperkt overlevingspensioen'.

Procedure

U meldt zich persoonlijk  aan bij de dienst Burgerzaken, binnen 12 maanden na overlijden. Het overlevingspensioen kan reeds ingaan op 45-jarige leeftijd, behoudens afwijkingen.

Als de overleden echtgeno(o)t(e) gepensioneerd was, moet geen aanvraag gebeuren. De pensioendienst onderzoekt automatisch uw recht. Het is nuttig de Rijksdienst die de betaling regelt, zo snel mogelijk een overlijdensbewijs op te sturen.

Meebrengen

Identiteitskaart.

De begin- en einddatum van de perioden van tewerkstelling (Gegevens loopbaan overleden echtgeno(o)t(e);)

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus