Rustpensioen vastbenoemd ambtenaar

Als u als vastbenoemd ambtenaar werkt of gewerkt heeft

Procedure

De administratie waar u het laatst werkte stelt het dossier samen.  Het pensioenrecht wordt onderzocht door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

U kun uw pensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen.  Als u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wilt gaan, hoeft u geen aanvraag in te dienen. In dat geval starten de pensioendiensten automatisch de aanvraagprocedure.

Via de website www.pensioenaanvraag.be kan u zelf uw pensioen aanvragen.
U moet zich op pensioenaanvraag.be eerst identificeren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart of token. Vervolgens moet u uw gegevens controleren en aanvullen. Ten slotte wordt de aanvraag overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact met u zal opnemen om bepaalde informatie toe te lichten. Nadat uw online aanvraag voltooid is, zal u een ontvangstbewijs ontvangen. Druk dat ontvangstbewijs af en bewaar het zorgvuldig.

Meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus