Rustpensioen zelfstandigen

Als u in België een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefende kan u in aanmerking komen voor een rustpensioen als zelfstandige.

Meer info

U kun uw pensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen.  Als u op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wilt gaan, hoeft u geen aanvraag in te dienen. In dat geval starten de pensioendiensten automatisch de aanvraagprocedure.

Voorwaarden

  • De wettelijke leeftijd is 65 jaar
  • Vervroegd pensioen is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. In principe verliest u dan een bepaald percentage van uw pensioen. In sommige gevallen kan een vervroegd pensioen zonder verlies toegekend worden.

Procedure

  • U meldt zich persoonlijk of als gevolmachtigde aan bij de dienst Burgerzaken maximaal 12 maanden voor de gekozen ingangsdatum van uw pensioen. De aanvraag wordt elektronisch geregistreerd. U ontvangt een ontvangstbewijs.
  • De aanvrager krijgt dan documenten toegestuurd door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
  • Nadien ontvangt u een beslissing.
  • De betaling gebeurt door de betaaldiensten van de RVP.

U kan ook uw aanvraag rechtstreeks indienen bij de R.V.P., hetzij via www.pensioenaanvraag.be.

Meebrengen

  • Uw identiteitskaart

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus