Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Inhoud

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.

Meer info

Men kan een concessie aanvragen van 30 jaar / persoon in

 • volle grond
 • grafkelder
 • columbariumnis
 • urne in volle grond
 • urne in kelder

Het begraven van een lijkkist of een asurn in niet-geconcedeerde grond van 2 m² voor een periode van 10 jaar is gratis.   Na het verstrijken van voormelde periode van 10 jaar kan geen grafconcessie op dezelfde plaats worden toegestaan en kan het graf door het gemeentebestuur eenzijdig verwijderd worden.

Het bijzetten van een asurn in niet-geconcedeerde nis in een columbarium voor een periode van 10 jaar is gratis.   Na het verstrijken van voormelde periode van 10 jaar kan geen grafconcessie op dezelfde plaats worden toegestaan en kan de urne door het gemeentebestuur eenzijdig verwijderd worden.

Het verstrooien van de as van de overleden personen op de asverstrooiingsweide op de gemeentelijke begraafplaatsen is gratis.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

 • volle grond: 300,00 EUR
 • grafkelder*: 300,00 EUR
 • columbariumnis: 300,00 EUR
 • urne in volle grond: 300,00 EUR
 • urne in kelder: 300,00 EUR

* te vermeerderen met de kosten voor de aankoop van een vooraf door de gemeente geplaatste:

 • grafkelder (voor bijzetting van max 2 pers): 1000,00 EUR
 • kelder urnenveld (voor bijzetting van max 2 pers): 320,00 EUR (inclusief lessenaarsdeksel en naamplaatje)
 • kelder urnenveld ( voor bijzetting van max 4 pers): 320,00 EUR

De ontgravingskosten van een stoffelijk overschot uit een volle grond of kelder en eventuele herbegraving wordt vastgelegd op 300,00 EUR (exclusief de kosten voor een eventueel nieuwe kist en verplaatsing van de grafmonumenten. Deze dienen door de verzoeker met een aannemer naar keuze geregeld te worden.)

Het ontgraven van een urne uit het urneveld of columbarium en eventuele herbegraving of bijzetting wordt vastgelegd op 100,00 EUR

Regelgeving

Retributiereglement betreffende grafconcessies

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus