Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is een document dat aangeeft wie de erfgenamen van een overledene zijn.

Meer info

Het document wordt opgemaakt indien er geen testament of huwelijkscontract werd opgemaakt. Het kan dienen om delen van een erfenis, niet groter dan 744 euro vrij te maken.

Als het te innen bedrag groter is dan 744,00 EUR zal men zich tot de vrederechter of een notaris moeten wenden voor het opstellen van een zogenaamde "akte van bekendheid".

Vanaf 1 februari 2007 kan men een attest van erfopvolging laten opmaken bij het lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën om de rekening te deblokkeren. Voorwaarde is wel dat de rekeningtegoeden niet hoger zijn dan 50.000,00 EUR. Voor hogere bedragen aanvaarden de banken nog steeds alleen een akte van bekendheid of een notariële akte.

Je kan je hiervoor ook wenden tot het registratiebureau van Ronse, Edwarde Anseelestraat.

Meebrengen

Identiteitskaart

eventueel huwelijksboekje van de overledenen

bewijs van de bank dat het bedrag niet hoger is dan 744,00 EUR

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus