Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. U krijgt het pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag u met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.  Aan onze inwoners leveren wij, bij de voorlegging van een aanvraag, het nieuw Europees rijbewijs in bankkaartmodel af.

Meer info

Volgende modellen zijn beschikbaar:

model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B

 • 12 maanden geldig;
 • afhankelijk van de categorie verkrijgbaar vanaf 18 jaar;
 • geen verplichting rijschool te volgen behalve voor categorie A.

model 18: enkel voor de categorie B

 • verkrijgbaar vanaf 18 jaar en 18 maanden geldig;
 • rijden zonder begeleiding is toegestaan;
 • verplichting om 20 uur praktische rijles te volgen;
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na 3 maanden, met de rijschool;
 • de houder van een voorlopig rijbewijs model 18, mag vergezeld worden door één persoon die voldoet aan de voorwaarden van begeleider.

model 36: enkel voor categorie B

 • verkrijgbaar vanaf 17 jaar en 36 maanden geldig;
 • rijden zonder begeleider is niet toegestaan;
 • de begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs;
 • geen passagiers buiten de begeleider(s); 
 • geen verplichting rijschool te volgen;
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na 3 maanden, met begeleider en met eigen wagen;
 • De begeleider kan iedereen zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • minstens 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs;
  • de laatste 3 jaar niet veroordeeld zijn voor ernstige verkeersovertredingen;
  • niemand anders onder begeleiding hebben (uitzondering: eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van de wettelijke partner).

Procedure

Voor het aanvragen en afhalen van dit voorlopig rijbewijs wendt u zich persoonlijk tot de dienst Burgerzaken.

De dienst laat u weten wanneer uw voorlopig rijbewijs klaar is.

U kan het rijbewijs afhalen aan het loket burgerzaken.

Meebrengen

 • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum verkregen na slagen voor het theoretisch examen;
 • voor model 36: de begeleider vult zijn/haar gegevens en ondertekent het formulier (als de begeleider niet in de gemeente kluisbergen woont, moet hij/zij eerst naar het gemeentebestuur van de woonplaats met het aanvraagformulier);
 • identiteitskaart of rijbewijs van de begeleider;
 • eventueel attest van de rijschool van de gevolgde opleiding;
 • Identiteitskaart;
 • een pasfoto als de foto op uw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is. Indien ze nog gelijkend is, kan de oude foto hergebruikt worden omdat ze opgehaald wordt via de elektronische identiteitskaart. Dit geldt ook voor de handtekening.

Bedrag

25,00 euro

Regelgeving

Belasting op de afgifte van rijbewijzen voor de periode 2014-2019

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus