Kiesrecht voor niet-Belgen

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de burgers van vreemde origine die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

 1. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?

  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie ;
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018 ;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018 ;
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier (www.vlaanderenkiest.be) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur.

 1. Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

Aan welke voorwaarden voldoen ?

  • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar ;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018 ;
  • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018 ;
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier (www.vlaanderenkiest.be) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur.

U moet eveneens een verklaring tekenen waarin u zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

Burgerzaken

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 22
F 055 23 16 56
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

Gelieve ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te melden
* Niet in juli en augustus