Veelgestelde vragen

Ik vertrek op vakantie, welke voorzorgmaatregelen kan ik nemen tegen inbraak?

Zorg voor een bewoonde indruk door:
• Laat beplantingen onderhouden en zichtbare grasperken maaien
• Licht buren of vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig bent
• Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op te laten
• Laat geen boodschappen na die op uw afwezigheid wijzen (briefje aan de voordeur voor de thuisleveringen of een boodschapop het antwoordapparaat)
• Laat af en toe een verlichting werken door met tijdschakelaars te werken

Doe een rondgang in uw woning alvorens u vertrekt:
• Controleer of alle deuren en ramen slotvast zijn
• Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen zoals GSM, videomateriaal, laptop enz.
• Waardevolle papieren en juwelen bewaar je bij voorkeur in een kluis of bij een bank
• Noteer de serienummers van waardevolle voorwerpen
• Laat geen materiaal rondslingeren in uw tuin, berg ladders en materiaal die het inbreken vergemakkelijken achter slot

Wanneer mag ik mijn huisvuil buiten zetten?

Deze recipiënten mogen slechts de dag voordien aan de rand van het openbaar domein worden geplaatst en de geledigde recipiënten dienen de dag van de ophaling worden verwijderd.

Ik ben een dierenvriend, mag ik dieren voederen op de openbare weg?

Het is verboden rondzwervende katten of verwilderde duiven te voederen op de openbare weg.

Wat met het onderhoud van braakliggende gronden en terreinen?

Elke grondbezitter, huurder of gebruiker is ertoe gehouden het terrein of het gebouw zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komt en geen overlast veroorzaakt aan de omliggende terreinen,
buren of het openbaar domein.
Om te voorkomen dat de hinderlijke onkruidsoorten wiens zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden moet minstens tweemaal per jaar gemaaid worden of kort gehouden, met name voor 30 juni en voor 30 september.

Ik heb lawaaihinder van de veldkanonnen, wat is toegelaten?

Het is verboden kruidontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende:
• van 21/03 – 20/09 tussen 20.30u en 6.00u ’s morgens
• van 21/09 – 20/03 tussen 19.00u en 7.00u ’s morgens

Er moet bovendien een voorafgaande toelating zijn van hetgemeentebestuur.

Mag ik op zondag mijn gras maaien?

In ons politiereglement is daarover niets opgenomen m.a.w. men mag in onze politiezone het gras afrijden op zondagen.

Welke zijn mijn verplichtingen als ik ga wandelen met mijn hond?

Als begeleider moet ik steeds in het bezit zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier.
Honden dienen altijd aan de leiband te worden gehouden. U mag uw honden niet onbewaakt vrij laten rondlopen en u moet er altijd opletten dat het dier geen personen of andere dieren lastig valt of intimideert en geen voertuigen bespringt
of op private eigendommen loopt. In openbare gebouwen is de toegang voor honden eveneens verboden. Indien u een kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke hond heeft dient hij gemuilkorfd te worden. Elke houder van een hond of ander dier, hetzij als eigenaar, hetzij als bezitter, hetzij als bewaker, dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat het dier zou kunnen ontsnappen. Mocht uw hond verdwijnen, dient de politie onmiddellijk ingelicht te worden.

Zijn vreugdesalvo’s toegelaten?

Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. Het is verboden wensballonnen op te laten.

Mag ik nog vuurtje maken in mijn tuin?

Het is verboden afvalstoffen te verbranden. Het is eveneens verboden snoei- en tuinafval te verbranden in open lucht op minder dan 100m van woningen, hagen, bomenrijen, graanvelden e.d. Barbecueën wordt niet aanzien als vuurtje maken.

Mag mijn buurman feestjes geven waarbij alle andere buren lawaaioverlast hebben?

Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio’s, luidsprekers, muziekinstrumenten, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten derwijze in werking te stellen dat er op het openbaar domein of buitenshuis de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt verstoord.

CONTACTGEGEVENS

Politiezone Vlaamse Ardennen
Minderbroedersplein 1
9700 Oudenaarde
Tel: 055 33 88 88
Fax: 055 33 00 48
E-mail: politie@pz-vlaamseardennen.be
www.facebook.com/politiezonevlaamseardennen
@PzVlaArdennen