Financieel-administratieve hulpverlening

Aan een persoon of gezin die in financiële moeilijkheden verkeert kan een financiële steunverlening toegekend worden.  Het kan hier gaan om een éénmalige steun of een periodieke financiële hulp.  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist of de gegeven steun al dan niet wordt teruggevorderd.  Voorbeelden hiervan zijn het betalen van de schoolonkosten en medische kosten.

Wanneer sommige uitkeringen op zich laten wachten zoals pensioen, inkomensgarantie, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering kan het OCMW een voorschot toekennen op deze uitkeringen.  De door het OCMW toegekende voorschotten worden rechtstreeks teruggevorderd van de uitbetalingsinstelling.

Procedure

Aanmelden bij de sociale dienst.

Uw aanvraag wordt behandeld door de maatschappelijk werkster en het is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die de beslissing neemt.

Meebrengen

uw indentiteitskaart
uw aanslagbiljet van de personenbelasting
alle documenten die nuttig kunnen zijn om een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van de sociale situatie

Bedrag

De dienstverlening is gratis.
De voorschotten die toegekend worden zijn altijd terugvorderbaar.
De steun is al dan niet terugvorderbaar, dit is afhankelijk van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Sociale Dienst

Parklaan 16
Kluisbergen
T 055 23 16 39
F 055 23 16 59
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

namiddag op afpraak