Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers

Mensen die een asielaanvraag indienen, worden door de dienst Vreemdelingenzaken toegewezen aan een collectief opvangcentrum. Na 4 maanden kan een overplaatsing aangevraagd worden naar onder meer een lokaal opvanginitiatief. Het lokaal opvang initiatief in een bepaalde gemeente is dan verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van deze personen gedurende de ganse asielprocedure.

Het OCMW beschikt over:

  • een lokaal opvanginitiatief voor 9 alleenstaande vrouwen en alleenstaande met kind

Een maatschappelijk werker begeleidt en introduceert de asielzoeker in alle woon- en leefaspecten van onze maatschappij. De maatschappelijk werker staat deze mensen eveneens bij in sociale, administratieve en juridische aangelegenheden. De asielzoekers krijgen wekelijks een beperkt leefbedrag, bedoeld voor voeding , hygiëne en zakgeld. De andere noodzakelijke kosten (energie- en medische kosten, schoolkosten,... ) worden betaald door het OCMW.

Voorwaarden

  • Asielzoekers die door de dienst Vreemdelingenzaken Fedasil toegewezen worden aan het OCMW van Kluisbergen.

Meebrengen

Bijlage 26 : Document van toewijzing

Sociale Dienst

Parklaan 16
Kluisbergen
T 055 23 16 39
F 055 23 16 59
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

namiddag op afpraak