Recht op Maatschappelijke Integratie (leefloon)

Mensen zonder inkomen (niet uit tewerkstelling, niet via een uitkering) en werk kunnen onder bepaalde voorwaarden een leefloon ontvangen.Het 'recht op maatschappelijke integratie' (RMI) verving in 2002 de bestaansminimumwet. Het 'leefloon' werd slechts één van de vormen van maatschappelijke integratie, naast 'tewerkstelling' of een 'individueel integratieproject'. De RMI-wet geeft bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

 • een tewerkstelling (voor -25 jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag)
 • een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling (verplicht voor -25-jarigen)
 • een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject).

Meer info

Personen die het leefloon ontvangen, hebben ook recht op:

 • vrijstelling belasting oppervlaktewateren;
 • sociaal maximumtarief elektriciteit en aardgas;
 • verminderingskaart Belgacom en/of sociaal tarief andere telefoonmaatschappijen;
 • sociaal abonnement 'De Lijn'
 • verhoogde tussenkomst in het kader van de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • in België verblijven;
 • meerderjarig zijn, of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben;
 • van Belgische nationaliteit zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend zijn als staatsloze;
 • geen inkomen hebben (of slechts een inkomen lager dan het leefloon);
 • werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan;
 • gebruik maken van andere rechten op uitkeringen (sociale zekerheid, onderhoudverplichtingen).

Procedure

Contact opnemen met het OCMW, telefonisch of ter plaatse, om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.
De maatschappelijk werker voert het sociaal onderzoek uit en de beslissing wordt genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • de bewijzen van uw inkomsten, onder meer: het laatste aanslagbiljet van de belastingen, bewijzen van actuele inkomsten, overzicht van de spaargelden (aanvrager + personen met wie hij samenwoont)

Sociale Dienst

Parklaan 16
Kluisbergen
T 055 23 16 39
F 055 23 16 59
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

namiddag op afpraak