Printvriendelijke versie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein

De inname van een standplaats op het openbaar domein is onderworpen aan de voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen.

De standplaatsen op het openbaar domein worden minimum 4 weken op voorhand aangevraagd.

Voor het volledig reglement klik op de link hieronder

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op het openbaar domein (pdf, 221.9 kB)