Printvriendelijke versie

Leegstand en verkrotting

Een ’woning‘ wordt als leegstaand beschouwd wanneer die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie; hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.

Een ’gebouw‘ staat leeg als dat voor meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden.

Procedure

Sedert de invoering van het Grond- en Pandendecreet van 7 maart 2009 zijn de gemeenten bevoegd en verplicht om zelf een leegstandsregister bij te houden.

Naast het register van leegstaande gebouwen en/of woningen (leegstandsregister) zijn er nog 2 andere registers die bijgehouden worden door het Vlaams Gewest.

  • register van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
  • register van verkrotting van gebouwen en/of woningen.

Meer info

Op de gebouwen en/of woningen die opgenomen zijn in de twee laatste inventarissen wordt een heffing gelegd door het Vlaams Gewest.
Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om opcentiemen te heffen op deze belasting.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van belastingportaal vlaanderen.

Regelgeving

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus