Printvriendelijke versie

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening ordent de omgeving en zorgt ervoor dat alle soorten mensen en alle bezigheden naast elkaar kunnen leven.
Ruimtelijke ordening is hét instrument, dat menselijke activiteiten koppelt aan respectvol omgaan met de omgevingskwaliteit.
Ruimtelijke ordening is bovendien per definitie gebiedsgericht, aangezien we hier uitgaan van de eigenheden van het gebied.

Het opmaken van de verschillende ruimtelijke ordeningsplannen is de taak en de bevoegdheid van de verschillende bestuurniveaus in de regio: gemeenten, Provincie, Vlaanderen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning, zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, de verkavelingen, de belangrijke stedenbouwkundige vergunningen...

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons

Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus