Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

 • OMV_2019035238 (pdf, 199.3 kB)
  Onderwerp: bouwen van een carport
  Ligging: Grote Herreweg 64, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 18/04/2019 tot 18/05/2019

Melding

 • OMV_2019039419 (pdf, 221.2 kB)

  Onderwerp: bemaling om op een veilige manier ondergrondse riolering te plaatsten
  Ligging: Pontstraat N8
  Periode bekendmaking: 18/04/2019 tot 23/05/2019

Beslissing

 • OMV_2018139811 (pdf, 216.7 kB)

  Onderwerp: het veranderen en hernieuwen van een bestaande varkenshouderij in kader van overdracht. Het betreft hoofdzakelijk een verminderen van aantal dieren en een update van de ingedeelde activiteiten
  Ligging: Keuzelingsstraat 28, Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 11/04/2019 tot 16/05/2019
 • OMV_2018149162 (pdf, 216.5 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een woning
  Ligging: Lindekouter 1, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 11/04/2019 tot 16/05/2019
 • OMV_2018158700 (pdf, 215.8 kB)

  Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning
  Ligging: De Pacht 10, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2019 tot 25/04/2019
 • OMV_2018121466 (pdf, 217.0 kB)

  Onderwerp: Samsonite Europe nv - distributiecentrum Ruien
  Ligging: Herpelgem 18, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2019 tot 25/04/2019
 • OMV_2018145388 (pdf, 218.6 kB)

  Onderwerp: verkavelingswijziging brugzavel lot 10-11 (2)
  Ligging: Groendreef, Kettingweg, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2019 tot 25/04/2019
 • OMV_2018138954 (pdf, 217.2 kB)

  Onderwerp: verkavelingsaanvraag keuzelingsstraat 12, 9690 Kluisbergen
  Ligging: Keuzelingsstraat 12, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2019 tot 25/04/2019
 • OMV_2018137190 (pdf, 217.2 kB)

  Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
  Ligging: Zeelstraat 3, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2019 tot 25/04/2019
 • OMV_2018146373 (pdf, 216.7 kB)

  Onderwerp: bouwen van een woning met plat dak
  Ligging: Lindekouter 20, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2019 tot 25/04/2019
 • OMV_2019011008 (pdf, 270.5 kB)

  Onderwerp: het plaatsen van een houten garage/tuinberging in de achtertuin
  Ligging: Kapellestraat 65, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 18/04/2019
 • OMV_2019023619 (pdf, 143.5 kB)

  Onderwerp: het kappen van 245 + 15 bomen langsheen de Molenstraat op de site Herpelgem (voormalige electriciteitscentrale)
  Ligging: Afdeling 45043, sectie A, perceel 216H
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 18/04/2019
 • OMV_2018159752 (pdf, 146.7 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een garage ipv carport
  Ligging: Meersestraat 28B, Meersestraat 28C, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 14/03/2019 tot 18/04/2019

MER-plicht

Andere

 • Wijziging buurtweg nr.53 (pdf, 263.0 kB)

  Onderwerp: verleggen van de buurtweg nr. 53
  Periode bekendmaking: 29/03/2019 tot 27/04/2019
 • Openbaar onderzoek waterbeheerplan

  Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbe-heerkwesties, en over het tijdschema en werkpro-gramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  U kunt de documenten nalezen op www.volvanwa-ter.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
  Waterbeleidsnota 2020-2025
  De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
  Deel Visie
  Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbe-leidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
  Deel Waterbeheerkwesties
  De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het opper-vlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbe-reidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027
  Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlak-tewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.
  Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van bur-gemeester en schepenen van uw gemeente. Wat gebeurt er met uw opmerking? Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus