Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

 • OMV_2019018707 (pdf, 194.0 kB)

  Onderwerp: functiewijziging van een woning naar een woning met 8 tijdelijke verblijfseenheden.
  Ligging: Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 15/02/2019 tot 16/03/2019
 • OMV_2018158042 (pdf, 195.5 kB)

  Onderwerp: het bouwen van 5 garages
  Ligging: Grote Herreweg 85, Kapellestraat 8, Nieuwstraat 7, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/02/2019 tot 09/03/2019
 • OMV_2018106129 (pdf, 193.8 kB)

  Onderwerp: vervangingsbouwproject met sloping van 17 bestaande socialehuurappartementen, rooien van boomen, nieuwbouw van 27 sociale huurappartementen, infrastructuurwerken en de aanleg van een groenzoen met compensatie van de gerooide bomen.
  Ligging: Groendreef 28, Groendreef 30, Groendreef 32, Groendreef 34, Groendreef 36, Groendreef 38, Groendreef 42, Groendreef 44, Groendreef 46, Groendreef 48, Groendreef 50, Groendreef 52, Groendreef 54, Groendreef 56, Groendreef 58, Groendreef 60, Groendreef 62, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2018127556 (pdf, 194.8 kB)

  Onderwerp: bouwen batterijenpark
  Ligging: Herpelgem 18, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 24/01/2019 tot 23/02/2019
 • OMV_2018148561 (pdf, 195.8 kB)

  Onderwerp: hernieuwing van een bestaande inrichting
  Ligging: Oudenaardebaan 18, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 18/01/2019 tot 17/02/2019
 • OMV_2018154500 (pdf, 194.0 kB)

  Onderwerp: bouwen 2 meergezinswoningen na afbraak bestaande bebouwing
  Ligging: Grote Herreweg 37, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/01/2019 tot 17/02/2019
 • OMV_2018149162 (pdf, 193.7 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een nieuwbouwwoning
  Ligging: Lindekouter 1 (lot 18), 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/01/2019 tot 17/02/2019

Melding

Beslissing

 • OMV_2018087172 (pdf, 282.2 kB)

  Onderwerp: Ontsluitingsstructuur tussen N8 Oudenaardebaan en Molenstraat te Kluisbergen
  Ligging: Afdeling 45002, sectie A, perceel 739E5, 739P5, 739R5, 739S5, 739Y4, 751G, 754P - Afdeling 45043, sectie A, perceel 119B, 131E, 179B, 203E, 216H, 220A, 249W, 303B, 36C, 36E, 7D, 8C
  Periode bekendmaking: 15/02/2019 tot
 • OMV_2018129351 (pdf, 211.2 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met platte bedaking
  Ligging: Afdeling 45043, sectie B, perceel 501M
 • OMV_2018142158 (pdf, 213.2 kB)

  Onderwerp: het aanbrengen van gevelbekleding met geëxpandeerde kurkplaten
  Ligging: Bruggestraat 43, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/02/2019 tot 14/03/2019
 • OMV_2018125833 (pdf, 222.9 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een tuinberging in de zijtuinstrook
  Ligging: Lindekouter 14, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/02/2019 tot 14/03/2019
 • OMV_2018123650 (pdf, 211.9 kB)

  Onderwerp: regularisatie van een aanbouw
  Ligging: Pelikaanwijk 95, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2018151560 (pdf, 216.0 kB)

  Onderwerp: vervangen van een bestaande veranda door een nieuwe veranda
  Ligging: Kieverstraat 8, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2018150593 (pdf, 217.8 kB)

  Onderwerp: kappen van bomen en plaatsing van publiciteit
  Ligging: Parklaan 17, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2018150991 (pdf, 211.2 kB)

  Onderwerp: het kappen van bomen
  Ligging: Pontstraat 42, 9690 Kluisbergen
  Periode bekenmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2018045303 (pdf, 355.9 kB)

  Onderwerp: herinrichting openbaar domein
  Ligging: deel van de Oudenaardebaan (N8), een deel van de Pontstraat en een deel van de Berchemstraat, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2018150862 (pdf, 216.7 kB)

  Onderwerp: het plaatsen van een stal voor 2 paarden
  Ligging: Afdeling 45043, sectie B, perceel 747N
  Periode bekendmaking: 31/01/2019 tot 07/02/2019
 • OMV_2019004525 (pdf, 218.6 kB)

  Onderwerp: Exploitatie van een ingedeelde inrichting
  Ligging: Parklaan 17, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 24/01/2019 tot 28/02/2019
 • OMV_2019004963 (pdf, 219.9 kB)

  Onderwerp: Opslag-, werk- en configuratieruimte caravans en aanhangwagens
  Ligging: Avelgemstraat 17a, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 24/01/2019 tot 28/02/2019
 • OMV_2019004285 (pdf, 219.3 kB)

  Onderwerp: tijdelijke breekinstallatie
  Ligging: Berchemstraat 101, Berchemstraat 103, Oudenaardebaan 22, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 24/02/2019 tot 28/02/2019
 • OMV_2018082431 (pdf, 217.2 kB)

  Onderwerp: het verbouwen van een woning
  Ligging: Grote Herreweg 103, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 24/01/2019 tot 28/02/2019
 • OMV_2018125453 (pdf, 216.0 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een garage
  Ligging: Neerstad 9, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/02/2019 tot 21/02/2019
 • OMV_2018104776 (pdf, 216.2 kB)

  Onderwerp: het bouwen  van drie maal twee koppelwoningen
  Ligging: Moleysekouter 10, Moleysekouter 11, Moleysekouter 12, Moleysekouter 6, Moleysekouter 8, Moleysekouter 9, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/02/2019 tot 21/02/2019
 • OMV_2018111324 (pdf, 216.3 kB)

  Onderwerp: het bouwen van een woning
  Ligging: Kettingweg LOT 2, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/02/2019 tot 21/02/2019

MER-plicht

 • Het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-MER

  Op 24 december 2018 startte een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6). Van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de VLM-website.
  Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.
  De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een openbare bibliotheek in hun buurt.

Andere

 • Bekendmaking van het arrest van de raad van state over een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 (pdf, 176.7 kB)

 • Bekendmaking van een conformiteitsattest omtrent een beperkt bodemsanerings-project (pdf, 5.7 kB)

 • Start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP BEKINA' (pdf, 194.8 kB)

  In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van donderdag 20 december 2018 tot en met maandag 18 februari 2019.
  De start- en procesnota van het RUP ‘RUP Bekina’ kunnen gedurende deze periode ingekeken worden op de gemeentelijke dienst Omgeving in de Berchemstraat 55a te Kluisbergen of op de gemeentelijke website www.kluisbergen.be.
 • Openbaar onderzoek waterbeheerplan

  Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbe-heerkwesties, en over het tijdschema en werkpro-gramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  U kunt de documenten nalezen op www.volvanwa-ter.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
  Waterbeleidsnota 2020-2025
  De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
  Deel Visie
  Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbe-leidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
  Deel Waterbeheerkwesties
  De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het opper-vlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbe-reidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027
  Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlak-tewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.
  Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van bur-gemeester en schepenen van uw gemeente. Wat gebeurt er met uw opmerking? Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus