Printvriendelijke versie

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.”

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

 • OMV_2020020088 (pdf, 218.5 kB)
  Ondewerp: bouwen van een tuinhuis
  Ligging: Kettingweg 10, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 27/03/2020 tot 26/04/2020
 • OMV_2020013332 (pdf, 139.7 kB)
  Onderwerp: verkavelen van gronden
  Ligging: Scheldestraat 2, 9690 Kluisbergen, afdeling 1, sectie A, nrs 743V en 743A
  Periode bekendmaking: 24/03/2020 tot 23/04/2020
 • OMV_2020009386 (pdf, 197.6 kB)
  Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
  Ligging: Moleysekouter 10, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 28/02/2020 tot 28/03/2020
 • OMV_2020004414 (pdf, 196.8 kB)
  Onderwerp: exploittatie van een ingedeelde inrichting en activiteit
  Ligging: Stationsstraat 14, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 28/02/2020 tot 28/03/2020

Melding

 • OMV_2020033253 (pdf, 285.7 kB)
  Onderwerp: het uitvoeren van een bronbemaling naar aanleiding van rioleringswerken in de gemeenteweg Kapellestraat
  Ligging: Kapellestraat
  Periode bekendmaking: 19/03/2020 tot 01/05/2020

Beslissing

 • OMV_2020000012 (pdf, 294.4 kB)
  Onderwerp: bouwen van een veanda
  Ligging: Stationsstraat 137, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 20/03/2020 tot 24/04/2020
 • OMV_2019121491 (pdf, 216.1 kB)
  Onderwerp: slopen van een bestaande hoeve, het optrekken van een nieuwbouwwoning en het verbouwen van bestaande aanhorigheden
  Ligging: Lamontstaaat 11, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 20/03/2020 tot 24/04/2020
 • OMV_2019145817 (pdf, 304.3 kB)
  Onderwerp: regulariseren van vijf ben- woningen met aparte garages
  Ligging: Buissestraat 5, 7 en 9, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 20/03/2020 tot 24/04/2020
 • OMV_2019098812 (pdf, 293.7 kB)
  Onderwerp: infrastructuurwerken ten behoeve van de heraanleg van de Berchemstraat
  Ligging: Berchemstraat 101, 102, 103, 106, 116A, 116B, 129, 131, 133, 135, 139, 140, 146, 152, 156, 157, 158, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 185, 187, 189, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 55A, 55B, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 91, 93, 94, 96, 98, Oudenaardebaan 16, 58, Pontstraat 39, 42, 44, 46, 50A en 53, afdeling 2 sectie A nrs. 247P, 247H, 248T, 248S, 289B, 291X, 291N, 300S, 300G, 300T, 300K, 306K, 308N, 308M, 309Z, 309X, 311K, 311L, 313E, 314V2, 314N2, 314T2, 314D2, 314P2, 314M2, 316G, 317/2 , 317E, 318/2 B, 318/2 C, 319H, 322D, 331G, 338F, 341K, 347N, 347/5 D, 419V, 419B2, 419Y, 419X, 419K2, 422W, 422C2, 424L, 425G, 425C, 425F, 425E, 425H, 425D, 429F, 433G, 434C, 435E, 436G, 437K, 439X, 439Y, 441G, 441H, 444D, 445K, 446F, 447C2, 447Z, 447F2, 487F2, 488, 489C2, 492H, 506Z5, 506L6, 506T5, 506B6, 509N, 509S, 510M, 510V, 512R, 514K, 515F, 515G, 522K, 523M, 541H, 544N, 544P, 555C, 758/2 L, sectie B nrs. 508H, 508G, 509T, 509R, 509Y, 511B, 835K, 836D, 839C, 1359B, 1359C en 1359D
  Periode bekendmaking: 19/03/2020 tot 23/04/2020
 • OMV_2019134638 (pdf, 301.2 kB)
  Onderwerp: actualisering rubrieken en aanvraag hervergunning grondwaterinning
  Ligging: Kapellestraat 72, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 12/03/2020 tot 16/04/2020
 • OMV_2019159391 (pdf, 300.9 kB)
  Onderwerp: bouwen van een woning
  Ligging: Grote Herreweg 195, Grote Herreweg 197, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 05/03/2020 tot 09/04/2020
 • OMV_2019162630 (pdf, 219.4 kB)
  Onderwerp: verbouwen van een woning
  Ligging: Pontstraat 5, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 05/03/2020 tot 09/04/2020
 • OMV_2019150530 (pdf, 299.8 kB)
  Onderwerp: slopen van een bestaande woning met bijgebouw en het verkavelen van de grond voor twee loten open bebouwing
  Ligging: Bergstraat 15, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 05/03/2020 tot 09/04/2020

MER-plicht

In het Waalse Gewest loopt een publieke consultatie over volgende Waalse ontwerp-besluiten met bijhorend plan-milieueffectrapport (plan-MER):

- Het ontwerpbesluit van de Waalse regering over de sectorale voorwaarden voor windparken met vermogen van 0,5MW of meer

- Het ontwerp van Ministerieel Besluit met betrekking tot de akoestische studies van windturbineparken

Aan de publieke consultatie kunnen ook inwoners van Vlaamse gemeenten deelnemen.

Deze consultatie wordt op 2 april afgesloten.

De ontwerpbesluiten bevatten specifieke maatregelen ter voorkoming en vermindering van hinder voor de omgeving, specifiek voor windmolenparken op Waals grondgebied, zoals wat betreft geluid, slagschaduw, veiligheid en biodiversiteit. Daarnaast is het ondermeer de bedoeling om Waalse methodieken m.b.t. geluid in akoestische studies van windmolenparken in het Waalse Gewest te harmoniseren. Het is dus niet de bedoeling om mogelijke locaties van installatie van de windturbines in Wallonië vast te leggen.

Meer informatie en documenten zijn beschikbaar op http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/ressources.html.

Indien u opmerkingen op deze ontwerpbesluiten heeft, kan u reageren tot en met 2 april. Via deze link vindt u meer informatie over de manier waarop en bij wie u kan reageren: http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/enquete-publique.html

Andere

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus