Printvriendelijke versie

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

 • OMV_2019035238 (pdf, 199.3 kB)
  Onderwerp: bouwen van een carport
  Ligging: Grote Herreweg 64, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 18/04/2019 tot 18/05/2019

Melding

 • OMV_2019025809 (pdf, 215.6 kB)
  Ondewerp: het verbouwen van een zonevreemde constructie gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
  Ligging: Bergstraat 36, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 02/05/2019 tot 06/06/2019
 • OMV_2019039419 (pdf, 221.2 kB)
  Onderwerp: bemaling om op een veilige manier ondergrondse riolering te plaatsten
  Ligging: Pontstraat N8
  Periode bekendmaking: 18/04/2019 tot 23/05/2019

Beslissing

 • OMV_2019006614 (pdf, 216.5 kB)
  Onderwerp: het verbouwen van een woning en het bouwen van en vrijstaande carport/berging
  Ligging: Oudenaardebaan 126, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: van 09/05/2019 tot 13/06/2019
 • OMV_2018154500 (pdf, 216.7 kB)
  Onderwerp: het bouwen van 2 meergezinswoningen na afbraak bestaande bebouwing
  Ligging: Grote Herreweg 37, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 09/05/2019 tot 13/06/2019
 • OMV_2019056557 (pdf, 215.2 kB)
  Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
  Ligging: Brugzavel 31, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 09/05/2019 tot 13/06/2019
 • OMV_2019035248 (pdf, 215.5 kB)
  Onderwerp: het bouwen van een berging/etalage
  Ligging: Bloemenlaan 32, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 09/05/2019 tot 13/06/2019
 • OMV_2019012487 (pdf, 217.9 kB)
  Onderwerp; het renoveren en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
  Ligging: Pensemontstraat 8, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 09/05/2019 tot 13/06/2019
 • OMV_2019054789 (pdf, 216.3 kB)
  Onderwerp: het slopen van een hoeve
  Ligging: Grote Herreweg 2016, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 09/05/2019 tot 14/06/2019
 • OMV_2019035257 (pdf, 216.4 kB)
  Onderwerp: het bouwen van een fietsen herstel- en verkoopplaats
  Ligging: Hoogweg 36, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 09/05/2019 tot 14/06/2019
 • OMV_2019034114 (pdf, 219.5 kB)
  Onderwerp: nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
  Periode bekendmaking: 25/04/2019 tot 30/05/2019
 • OMV_2018150895 (pdf, 216.7 kB)
  Onderwerp: bouwen van 4 garages in plaats van de vergunde 5 carports
  Ligging: Stationsstraat 69, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 25/04/2019 tot 30/05/2019
 • OMV_2019018707 (pdf, 216.2 kB)
  Onderwerp: aanvraag tot 201900017 duplicaat van 2019016719 - verbouwing van het woongedeelte tot een woning met 8 tijdelijke vakantieverblijven
  Ligging: Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 25/04/2019 tot 30/05/2019
 • OMV_2018131158 (pdf, 219.4 kB)
  Onderwerp: bouwen van een woning
  Ligging: Afdeling 45002, sectie A, perceel 446B
  Peroode bekendmaking: 25/04/2019 tot 30/05/2019
 • OMV_2018139811 (pdf, 216.7 kB)
  Onderwerp: het veranderen en hernieuwen van een bestaande varkenshouderij in kader van overdracht. Het betreft hoofdzakelijk een verminderen van aantal dieren en een update van de ingedeelde activiteiten
  Ligging: Keuzelingsstraat 28, Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 11/04/2019 tot 16/05/2019
 • OMV_2018149162 (pdf, 216.5 kB)
  Onderwerp: het bouwen van een woning
  Ligging: Lindekouter 1, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 11/04/2019 tot 16/05/2019

MER-plicht

Andere

 • Openbaar onderzoek waterbeheerplan

  Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbe-heerkwesties, en over het tijdschema en werkpro-gramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  U kunt de documenten nalezen op www.volvanwa-ter.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
  Waterbeleidsnota 2020-2025
  De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
  Deel Visie
  Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbe-leidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
  Deel Waterbeheerkwesties
  De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het opper-vlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbe-reidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
  Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027
  Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlak-tewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.
  Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van bur-gemeester en schepenen van uw gemeente. Wat gebeurt er met uw opmerking? Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus