Printvriendelijke versie

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek

 • OMV_2020075219 (pdf, 162.9 kB)
  Onderwerp: verandering voor de uitbreiding van de vergunde drukkerij met een kantoorgedeelte en bijhorende productie- en opslagruimte
  Ligging: Meulesaevel 1, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/08/2020 tot 06/09/20200
 • OMV_2020088121 (pdf, 168.2 kB)
  Onderwerp: bouwen van een garage en overdekt terras
  Ligging: Grote Herrerweg 174
  Periode bekendmaking: 29/07/2020 tot 28/08/2020
 • OMV_2020091408 (pdf, 161.6 kB)
  Onderwerp: rooien van landschapselementen
  Ligging: Korte Keerstraat 2, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 29/07/2020 tot 28/08/2020
 • OMV_2020056472 (pdf, 163.0 kB)
  Onderwerp: verbouwen van een bestaande hoevewoning en bijgebouw 1 en gedeeltelijk bijgebouw 2
  Ligging: Dalstraat 4, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 29/07/2020 tot 28/08/2020
 • OMV_2020077737 (pdf, 167.7 kB)
  Onderwerp: verbouwen van een vierkantboerderij tot woning met woningbijgebouwen en een kantoor, het vellen van vijf hoogstammige sparren en het bouwen van een keermuur
  Ligging: Watermolenstraat 3, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 29/07/2020 tot 28/08/2020
 • OMV_2020089874 (pdf, 162.3 kB)
  Onderwerp: plaatsen van vrijstaande garage en een vrijstaand tuinhuis
  Ligging: Saertkouter 8, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 24/07/2020 tot 23/08/2020
 • OMV_2020084703 (pdf, 161.2 kB)
  Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
  Ligging: Wuipelstraat 38, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/07/2020 tot 16/08/2020
 • OMV_202076681 (pdf, 165.3 kB)
  Onderwerp: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut
  Ligging: Paterberstraat, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/07/2020 tot 16/08/2020
 • OMV_2020075120 (pdf, 169.8 kB)
  Onderwerp: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut
  Ligging: Zeelstraat, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 17/07/2020 tot 16/08/2020

Melding

 • OMV_2020088547 (pdf, 139.7 kB)
  Onderwerp: creëren van een zorgwoning
  Ligging: Opperijsaevel 14, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 30/07/2020 tot 13/09/2020
 • OMV_2020078338 (pdf, 141.5 kB)
  Onderwerp: bronbemaling (exploitatie 6 maanden)
  Ligging: Afdeling 1 sectie A nrs. 203F en 303B
  Periode bekendmaking: 30/07/2020 tot 13/09/2020

Beslissing

 • OMV_2020057113 (pdf, 180.4 kB)
  Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
  Ligging: Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/08/2020 tot 11/09/2020
 • OMV_2020049670 (pdf, 150.9 kB)
  Onderwerp: vervangen van een distributiecabine en het exploiteren ervan
  Ligging: Meersestraat, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/08/2020 tot 11/09/2020
 • OMV_2020040245 (pdf, 178.0 kB)
  Onderwerp: nieuwbouw van een zonevreemde ééngezinswoning in agrarisch gebied (herbouwen woning)
  Ligging: Pensemont 1, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 07/08/2020 tot 11/09/2020
 • OMV_2020085304 (pdf, 145.4 kB)
  Onderwerp: breken van 3000 ton steenpuin en 3000 ton betonpuin
  Ligging: Afdeling 1 sectie A, nrs 216H en 303B
  Periode bekendmaking: 30/07/2020 tot 13/09/2020
 • OMV_2020062829 (pdf, 150.7 kB)
  Onderwerp: slopen van een bestaande garage en het herbouwen van een garage
  Ligging: Berchemstraat 17, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 30/07/2020 tot 06/09/2020
 • OMV_2020004414 (pdf, 146.3 kB)
  Onderwerp: hervergunning, uitbreiding en wijziging van de uitbating van een slagerij - private slachterij
  Ligging: Stationsstraat 14, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 30/07/2020 tot 06/09/2020
 • OMV_2019081677 (pdf, 116.6 kB)
  Onderwerp: OVA Vergale-Ruien
  Ligging: Herpelgem 18, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 30/07/2020 tot 14/09/2020
 • OMV_2019079999 (pdf, 225.9 kB)
  Onderwerp: bouwen van een bedrijfsgebouw dat zal aangewend worden als opslagplaats, productieplaats, bureelruimte en showroom
  Ligging: Herpelgem 10, Herpelgem 11, Herpelgem 12, Herpelgem 13, Herpelgem 9, 9690 Kluisbergen
  Periode bekendmaking: 23/07/2020 tot 06/09/2020

MER-plicht

In het Waalse Gewest loopt een publieke consultatie over volgende Waalse ontwerp-besluiten met bijhorend plan-milieueffectrapport (plan-MER):

- Het ontwerpbesluit van de Waalse regering over de sectorale voorwaarden voor windparken met vermogen van 0,5MW of meer

- Het ontwerp van Ministerieel Besluit met betrekking tot de akoestische studies van windturbineparken

Aan de publieke consultatie kunnen ook inwoners van Vlaamse gemeenten deelnemen.

Deze consultatie wordt op 18 mei afgesloten.

De ontwerpbesluiten bevatten specifieke maatregelen ter voorkoming en vermindering van hinder voor de omgeving, specifiek voor windmolenparken op Waals grondgebied, zoals wat betreft geluid, slagschaduw, veiligheid en biodiversiteit. Daarnaast is het ondermeer de bedoeling om Waalse methodieken m.b.t. geluid in akoestische studies van windmolenparken in het Waalse Gewest te harmoniseren. Het is dus niet de bedoeling om mogelijke locaties van installatie van de windturbines in Wallonië vast te leggen.

Meer informatie en documenten zijn beschikbaar op http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/ressources.html.

Indien u opmerkingen op deze ontwerpbesluiten heeft, kan u reageren tot en met 2 april. Via deze link vindt u meer informatie over de manier waarop en bij wie u kan reageren: http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/enquete-publique.html

Andere

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 41
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus