Printvriendelijke versie

Zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

De retributie geldt voor prestaties van technische aard uitgevoerd door de korpsen van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen in geval hun tussenkomst gevraagd wordt of vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het verrichten van interventies buiten aan door de brandweerposten door de wet opgelegde algemene en bijzondere verplichtingen.
Dit zijn prestaties in het kader van de wettelijke opdrachten die kunnen verhaald worden, zoals bepaald bij artikel 3 van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.
Voor het volledig reglement klik op de link hieronder

Zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (pdf, 632.3 kB)