Printvriendelijke versie

Retributiereglment voor invordering van niet-fiscale ontvangsten en vaststellen van factuurvoorwaarden

De gemeente Kluisbergen heft een retributie voor de verzendings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale ontvangsten

Invorderingsprocedure

 • Elke factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen.
  Deze termijn wordt gerekend vanaf de vijfde kalenderdag volgend op de factuurdatum.
 • Na het verstrijken van de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaning verstuurd.
  Deze aanmaning gebeurt via een gewone brief.
  De debiteur wordt aangemaand te betalen binnen een termijn van 15 dagen vanaf de verzending van de aanmaning.
 • Bij niet-betaling na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in de eerste aanmaning wordt een tweede aanmaning verstuurd.
  Deze aanmaning gebeurt via een aangetekende en een gewone zending.
  De factuur wordt hierbij verhoogd met de port en administratiekosten.
  Er wordt een extra betalingstermijn van 15 dagen toegekend.
 • Bij niet-betaling na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in de tweede aanmaning wordt een dwangbevel uitgevaardigd dat betekend wordt bij gerechtsdeurwaarderexploot.
  Dit gebeurt bij vaststaande en opeisbare vordering na een uitvoerbaarverklaring door het college van Burgemeester en Schepenen.

Retributie

De opmaak en het versturen van de factuur en de eerste aanmaning gebeurt kosteloos. Voor de opmaak en verzending van een ingebrekestelling wordt de retributie vastgesteld op 20 euro.

Voor het volledig reglement, klik op de link hieronder

Retributiereglement voor invordering van niet-fiscale ontvangsten en vaststellen van factuurvoorwaarden (pdf, 352.1 kB)