Printvriendelijke versie

Leefomgeving

Leefomgeving is een zeer ruim begrip. Het omvat zowel milieu – als ruimtelijke aspecten.
De kwaliteit van onze leefomgeving staat echter onder enorme druk! Open ruimte wordt schaars en kwetsbaar, waterlopen en gronden raken vervuild, het verkeer geraakt verzadigd, ...