Printvriendelijke versie

Openbare onderzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende openbare onderzoeken in de gemeente Kluisbergen

Milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

VAN DE WIELE RUBBER nv, Berchemstraat 172, 9690 Kluisbergen

Voorwerp: het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een bestaande inrichting klasse 2 voor het vervaardigen van voorwerpen uit kunststof en rubber.

Meer info betreffende deze aanvraag bij de Milieudienst, Berchemstraat 55A te 9690 Kluisbergen, tel. 055/23 16 43, e-mail: milieu@kluisbergen.be

De aanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 23/11/2017 tot en met 22/12/2017 ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar, Arne Debyttere.

MAP 5: resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma

De resultaten van het openbaar onderzoek en het definitieve mestactieprogramma kan je op deze webpagina vinden.

Gemeentewerken

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 42
F 055 38 50 51
Mail ons

Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus

Milieu

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 43
F 055 38 50 51
Mail ons

Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus