Printvriendelijke versie

Milieuvergunningen

Bij het uitbaten van een inrichting gebeurt het vaak dat sommige activiteiten (potentieel) hinderlijk zijn voor het milieu. Deze activiteiten zijn opgelijst en beschreven in de milieuwetgeving Vlarem, en om ze uit te oefenen hebt u een milieuvergunning nodig. Afhankelijk van de uitgeoefende activiteiten bent u een Klasse 1, 2 of 3 bedrijf.

Procedure

  • Aanvraag klasse 1: in 10 exemplaren indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
  • Aanvraag klasse 2: in 7 exemplaren indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen
  • Melding van een klasse 3 of een mededeling van een kleine verandering van een klasse 2-inrichting: indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Melding van een kleine verandering van een klasse 1-inrichting: indienen bij de Bestendige Deputatie

Formulier af te halen bij de milieudienst of te downloaden van de website: www.mina.be

Meebrengen

Voor elk van deze klasses geldt een aparte procedure en zijn specifieke aangifteformulieren beschikbaar op de milieudienst.

Bedrag

Er dient een gemeentebelasting betaald te worden voor aanvragen tot het exploiteren of meldingen van een hinderlijke inrichting.

  • 250,00 euro per aanvraag voor de inrichtingen klasse 1 en onderworpen aan een milieu-effectenrapport en/of een veiligheidsrapport
  • 125,00 euro per aanvraag voor de inrichtingen klasse 1,  categorie A en B voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones
  • 65,00 euro per aanvraag voor de inrichtingen klasse 1 en 2 die vallen onder het reglement ter bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar voor ioniserende stralingen evenals de inrichtingen categorie A voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden

Regelgeving

Belasting op de aanvragen tot/of melding van het exploiteren of veranderen van vergunningsplichtige inrichtingen (milieuvergunningen) voor de periode 2014-2019

Milieu

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 43
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus