Printvriendelijke versie

Aanpassing voetpaden

Tijdens of na het uitvoeren van bouwwerken wordt veelal vastgesteld dat bestaande opritten en voetpaden werden beschadigd of zelfs voor een deel weggebroken.

Meer info

Elke nieuwe oprit zal uniform in betonklinkers gelegd worden en dit op kosten van het bestuur.
Indien echter zou blijken dat bij bouw- of verbouwingswerken het bestaand voetpad zou beschadigd worden zal de bouwheer zelf moeten instaan voor het herstel van het voetpad en dit in de kortst mogelijke tijd (zoals trouwens vermeld in de stedenbouwkundige vergunnning) en dit eventueel na aanmaning door de gemeentelijke diensten.

Procedure

Om een bestaand voetpad aan te passen zal door de betrokken persoon een schriftelijke aanvraag, door middel van een daartoe voorzien formulier,  gericht worden aan het college van burgemeester en schepen.

E-services

Gemeentewerken

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 42
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus