Printvriendelijke versie

Aansluiting op de openbare riolering

De gemeente Kluisbergen heeft de uitvoering en aanrekening (aan kostende prijs) van de aansluitingen op de openbare riolering overgedragen aan FARYS vanaf 1 januari 2013.

Meer info

Als een hoofdriolering aanwezig is ter hoogte van uw perceel, is de aansluiting op riolering verplicht. Elke rioolaansluiting wordt voortaan, voor het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS.

De aanvrager dient zich voor de aanleg van de private riolering op zijn perceel te houden aan de bepalingen van het reglement rioolaansluitingen van toepassing voor de gemeente Kluisbergen..

De private riolering mag enkel geplaatst worden na samenspraak met FARYS. Na de aanvraag volgt er een technische evaluatie ter plaatse waarbij zowel het aansluitingspunt ter hoogte van de rooilijn als de diepte van de rioolaansluiting wordt vastgelegd

Procedure

Een aanvraag tot het bekomen van een rioolaansluiting kan worden ingediend bij FARYS – Klantendiensten, Stropstraat 1 te 9000 Gent. Dit kan ook telefonisch via het algemeen nummer van FARYS 078/35.35.99, via e-mail klantendienst@farys.be of via de website www.farys.be

Gemeentewerken

Berchemstraat 55a
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 42
F 055 38 50 51
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 19.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus