Printvriendelijke versie

Collectorwerken Brugzavel - Update 18/05/18

Update 18/05/18

Het kruispunt t.h.v. de Rozenlaan werd vandaag gegoten.

De voetpaden worden momenteel verder afgewerkt.  

 Momenteel is men ook bezig met de voegvulling tussen de diverse betonplaten in de Bruggestraat.

 Vorige week werd de opbouw van het pompstation achteraan de Groendreef gerealiseerd.

De noodzakelijke asfalteringswerken (toplaag Groendreef + drempel kruispunt Groendreef/Brugzavel) staan nog steeds voorzien in de planning voor uitvoering in de week van 4 juni. 

tn_WP_20180518_08_38_43_Pro

Update 09/05/15

Het betonneren van de Brugzavel

WP_20180509_09_40_27_Pro

Update 04/05/18

- De asfalt toplaag in de Groendreef werd voorlopig niet uitgevoerd. De rijwegdeksels zijn niet tijdig op hoogte gebracht. De toplaag wordt uitgevoerd in week 23 (= week van 04/06)

- De onderaannemer van het wegenisbeton gaat morgen (zaterdag) de fundering type IIa voorzien. Het wegenisbeton wordt gegoten op 7, 8 en 9/05. Het uitgewassen beton op het kruispunt Rozenlaan/Brugzavel wordt pas later gegoten.

- De voetpaden worden volgende week verder afgewerkt in de Brugzavel en de Groendreef.  

Update 03/05/18

De voetpaden in de Brugzavel worden ondertussen verder aangelegd. In principe zou dit tegen eind deze week afgewerkt moeten zijn.

Morgen 03/05 wordt de onderlaag in asfalt gegoten in de Groendreef en op het kruispunt Groendreef/Brugzavel.

Vrijdag 04/05 wordt de toplaag in asfalt gegoten in de pijpekop Brugzavel, de Groendreef en op het kruispunt Groendreef/Brugzavel.

Vanaf volgende week starten de voorbereidingswerken voor het wegenisbeton in de Brugzavel.

Het kruispunt Rozenlaan/Brugzavel wordt geaccentueerd met uitgewassen beton.

Tijdens de betonneringswerken kunnen:

- De bewoners van de Kettingweg via de Parklaan hun woning bereiken.

- De bewoners van de Groendreef via de pijpekop hun woning bereiken.

WP_20180503_10_49_04_Pro

Update 13/04/18

Op maandag en dinsdag 16/04 en 17/04 zal de aannemer de laatste fase van de slipform (combinatie betonnen greppel – boordsteen) gieten.

Het betreft het resterende deel Groendreef en Brugzavel.

Aansluitend zullen – net als de voorbije week – de voetpaden verder worden aangelegd.

Het gedeelte tussen de Parklaan tot voorbij het kruispunt Kettingweg wordt aangelegd in betonklinkers. De fundering werd deze week voorzien.

De Kettingweg en de werfzone zijn bereikbaar via de Rozenlaan en de Brugzavel (komende van de rotonde).

Na de aanleg van de klinkerverharding wordt het laatste gedeelte wegenis aangepakt. Het betreft het gedeelte tussen de pijpenkop en de Kettingweg, de Groendreef en de toplaag van de pijpenkop. De voorziene einddatum van de totale werken zal in principe eind mei zijn.

Update 26/03/18

Momenteel is de aannemer bezig met het plaatsen van de laatste straatkolken.

Deze laatste week voor het paasverlof zal de aannemer nog zorgen voor het gieten van de slipform (combinatie betonnen greppel & boordsteen) in het resterende deel Brugzavel en achteraan de Groendreef.

Zaterdag zal men ervoor zorgen dat de privé oprit van iedere bewoner toegankelijk is.

De aannemer start terug op maandag 9 april. Aansluitend zal dan gestart worden met de bovenbouw (aanleg voetpaden, wegenis,…).

De werken zullen, op een aantal kleine afwerkingen, tegen eind mei volledig afgewerkt zijn.

Verder zijn er opnieuw 2 afvalinzamelpunten: 1 ter hoogte van het kruispunt Rozenlaan/Brugzavel en 1 ter hoogte van kruispunt Parklaan/Brugzavel

De bewoners in de werkzone worden deze week nog meer gedetailleerd geïnformeerd via een bewonersbrief.

Update 08/03/18

Morgen of aanstaande maandag ten laatste starten de rioleringswerken in de laatste fase terug op. Het betreft ongeveer 70m streng vanaf het kruispunt Parklaan richting Zulzeke. De rioleringswerken lagen stil omwille van de onvoldoende draagkrachtige ondergrond.

De rioleringsbuizen worden voorzien op een houten paalfundering.

Deze werken zullen ongeveer anderhalve week in beslag nemen.

Verder heeft de aannemer ook nog een sleuf moeten graven voor het aanpassen van een middenspanningsleiding voor EANDIS.

De aannemer heeft ondertussen de voetpaden verder aangelegd in de Brugzavel en de Groendreef. Van zodra de rioleringswerken afgewerkt zijn zal er gestart worden met de aanleg van de laatste huisaansluitingen.

Update 21/02/18

Asfalteringswerken Broektestraat/Ponststraat en rotonde

tn_WP_20180221_09_57_01_Pro     tn_WP_20180221_09_40_09_Pro
 tn_WP_20180221_09_31_05_Pro

Update 19/2/18

Morgen en overmorgen (20/02 en 21/02) zal de verbinding Zulzeke-Berchem niet toegankelijk zijn voor het verkeer. Dit naar aanleiding van het aanbrengen van de kleeflaag en het gieten van het asfalt. Een wegomlegging is voorzien via de Keuzelingstraat.

Onderstaande wordt nomaliter voorzien om uit te voeren:

 • onderlaag en toplaag aan Ter Donk en uitwijkstrook busdienst t.h.v. Bruggestraat;
 • toplaag Pontstraat, rotonde en Broektestraat;
 • toplaag pijpenkop Brugzavel;
 • onderlaag garages Groendreef.

Update 13/2/18

Op 20 februari wordt de toplaag in asfalt voorzien in de Pontstraat en de Broektestraat. De rijwegdeksels in deze straten worden deze week opgetrokken tot niveau van deze toplaag.  

Bij het gieten van de toplaag zal gedurende de werkdag de verbinding tussen Zulzeke en Berchem afgesloten zijn voor alle verkeer.

De plantvakken op de afgewerkte wegenis worden voorzien van amberbomen ‘Liquidambar’.

Verdere aanleg van DWA en RWA riolering in het gedeelte tussen de Parklaan en de Groendreef.

Start van de bovenbouw ter hoogte van de Groendreef. De slipform werd ondertussen gegoten.

Update 2/2/18

Bereikbaarheid:

 • Woningen Brugzavel (gedeelte pijpenkop én gedeelte tussen pijpenkop en rotonde) en de garages achteraan de Groendreef kunnen komende van de Pontstraat, Bruggestraat en Broektestraat hun woning bereiken via de nieuw aangelegde wegenisbeton.  
 • Woningen Groendreef plaatsen het best hun wagen in de Kettingweg. Via de doorsteek naast woning Groendreef 12 kan men dan te voet de eigen woning bereiken.

De fundering van de slipform werd voorzien in de Groendreef en het gedeelte Brugzavel tussen de pijpenkop en de Groendreef. De laatste rioolslikkers worden vandaag geplaatst. Maandag start dan het effectief het gieten van de slipform (combinatie betonnen greppel met overrijdbare boordsteen).

Aansluitend zal volgende week ook gestart worden met de uitvoering van de diverse parkeerplaatsen en voetpaden.

De riolering in de laatste fase tussen Groendreef en Parklaan wordt ook verder aangelegd.

Update 29/01/18

Vorige week werden volgende werken uitgevoerd:

 • De wegenisbeton werd gegoten tussen de rotonde en de pijpenkop.
 • De huisaansluitingen werden voorzien in de Groendreef.
 • Men is gestart met de aanleg van de mozaïekkasseien in de diverse eilandjes. Dit zal halfweg deze week volledig uitgevoerd zijn.

Momenteel is men bezig met het plaatsen van de betonnen opvangbakken van de diverse rioolslikkers in de Groendreef.

Woensdag aanstaande start men met de aanleg van de slipform in de Groendreef én het gedeelte tussen de Groendreef en de pijpenkop. Aansluitend wordt dan gestart met de bovenbouw.

Het kruispunt Brugzavel/pijpenkop wordt opengezet voor de bewoners van de pijpenkop en de eigenaars van de garages achteraan de Groendreef.

Woensdag start men eveneens met de aanleg van de riolering in de laatste fase tussen de Parklaan en de Groendreef.

Tegen eind deze week zullen ook de verkeerslichten opgeheven worden in de Bruggestraat.

tn_WP_20180129_10_05_31_Pro  tn_WP_20180129_09_58_51_Pro

Update 19/01/18

Het betonneren van de wegenis tussen de rotonde aan de Pontstraat/Broektestraat tot net voorbij de pijpenkop is uitgesteld.

Vermoedelijk zal het betonneren plaatsvinden op dinsdag 23/01 (ene zijde) en woensdag 24/01 (andere zijde).

Update 17/01/18

Bij de aanleg van het laatste deel riolering tussen de Groendreef en de Parklaan zal bemalen noodzakelijk zijn om de grondwaterspiegel te doen zakken.

Concreet zullen volgende werken eerstdaags opgestart worden:

 • Betonvakken uitbreken tussen Groendreef en Kettingweg (inclusief kruispunt). Het betreft enkel de betonvakken in de richting van Zulzeke.
 • Bemalen van deze zone. Hiertoe zullen een aantal filterputten voorzien worden.  
 • Voorzien van minder-hindersteenslag in deze zone opdat de bewoners op hun privé oprit kunnen én voorzien van minder-hindersteenslag ter hoogte van het kruispunt Kettingweg.  

Update 16/01/18

Het betonneren van de wegenis tussen de rotonde aan de Pontstraat/Broektestraat tot net voorbij de pijpenkop is uitgesteld door het mindere weer.

Vermoedelijk zal het betonneren plaatsvinden op vrijdag 19/01 (ene zijde) en maandag 22/01 (andere zijde).

Update 10/01/18

Verdere planning:

Deze week wordt de beton kapot geklopt in de laatste fase (deel tussen Groendreef en Parklaan). De effectieve rioleringswerken starten volgende week maandag.

Het kruispunt Groendreef met de Brugzavel wordt deze week opgebroken voor aansluiting riolering, na de uitvoering van deze aansluiting zal hier minder hindersteenslag op voorzien worden.

De aannemer is gestart met de huisaansluitingen in de Groendreef.

De wegenisbeton tussen de rotonde en de Brugzavel (inclusief kruispunt pijpenkop) wordt aanstaande maandag gegoten. De wegomlegging voor de mensen van de pijpenkop is voorzien via de Groendreef richting Rozenlaan.

Ter hoogte van de Bruggestraat is de aannemer deze week gestart met de aansluiting van de privé opritten.

De wegenis tussen Berchem en Zulzeke wordt vrijdagnamiddag opengesteld. Er zal wel ter hoogte van Ter Donk (aan de middengeleider) nog gewerkt worden met verkeerslichten.   

Update 20/12/17

De asfalteringswerken in de pijpenkop Brugzavel en de rotonde werden uitgevoerd.

Het betonneren van de wegenis in de Bruggestraat is nog lopende.

De aannemer is gestart met de opkuis van de werfzone.

Ten opzichte van de vorige doorgegeven planning zullen de asfalteringswerken van de onderlaag aan de garages in de Groendreef niet meer worden uitgevoerd in 2017. De aannemer voorziet dat deze garages wel toegankelijk zijn d.m.v. rijplaten op de reeds aangelegde fundering. Toegankelijk via de pijpenkop.  

Ook de voetpaden in het gedeelte van de pijpenkop zullen voor na nieuwjaar zijn.

WP_20171220_10_49_25_Pro_2     WP_20171220_11_02_19_Pro_2

Update 18/12/17

Momenteel is men bezig met het gieten van het wegenisbeton in de Bruggestraat. Dit gedeelte zal pas terug overrijdbaar zijn op 10/01/2018.

Woensdag staat het gieten van het asfalt (onderlaag) op het programma in de Pijpekop en de rotonde. Bijkomend zal de aannemer de onderlaag gieten ter hoogte van de garages in de Groendreef.

Ondertussen worden de voetpaden aangelegd in de Brugzavel (inclusief Pijpekop).

Op donderdagavond gaat de aannemer in bouwverlof. De aannemer zal zorgen voor een propere, toegankelijke achtergelaten werfzone.

De bedoeling is om, behoudens weersomstandigheden, na het bouwverlof (in de week van 8/01/2018) te starten met de aanleg van het laatste deel riolering tussen de Groendreef en de Parklaan. Er zal dan ook een nieuw signalisatieplan in werking treden waarbij er doorgaand verkeer zal mogelijk zijn tussen Zulzeke en Berchem.

tn_WP_20171218_09_37_57_Pro   tn_WP_20171218_09_51_20_Pro

Update 15/12/17

Vandaag verder uitwerken van de nieuw te realiseren rotonde ter hoogte van kruispunt Pontstraat/Broektestraat door het plaatsen van de boordstenen.

Aanleg type IIA fundering in de Bruggestraat.

Als de weersomstandigheden het toelaten:

 • Start betonneren wegenis Bruggestraat op maandag 18/12  
 • Start asfalteringswerken Pijpenkop en kruispunt Broektestraat/Pontstraat op dinsdag 19/12

tn_WP_20171215_10_34_12_Pro  tn_WP_20171215_10_33_31_Pro

Update 13/12

Deze namiddag worden het gedeelte Bruggestraat tussen Ter Donk en de Pontstraat afgesloten voor alle verkeer. Morgen wordt de steenslagfundering type IIA aangebracht, aansluitend (vermoedelijk vrijdag) start men met de aanleg van de betonverharding in dit gedeelte.  

Voor wat betreft het gedeelte Brugzavel zal de aannemer deze namiddag actie ondernemen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit gedeelte betonneren voor het Kerstverlof zal wellicht niet meer lukken. De aannemer zal er wel voor zorgen dat de bewoners in de Kerstperiode op de eigen oprit kunnen rijden.

De voorziene asfalteringswerken (onderlaag kruispunt Broektestraat/Pontstraat en onderlaag pijpekop Brugzavel) gaan voorlopig ook nog steeds door voor het Kerstverlof.

Wij danken iedereen voor het begrip.

Update 12/12/17

Door de weersomstandigheden is het betonneren van de wegenis, dat voorzien was voor uitvoering op maandag 11/12, voorlopig uitgesteld. De aannemer die deze werken zal uitvoeren staat wel stand-by. Deze werken zullen ongeveer anderhalve week duren. Wij hopen dat deze werken, of toch een gedeelte ervan, kunnen afgerond worden op vrijdag 22/12. Op deze dag start het bouwverlof.

De uitharding kan dan plaatsvinden in het Kerstverlof.

Opgelet: de wegenis waar nog beton gegoten zal worden is niet toegankelijk voor het verkeer tijdens de Kerstperiode. De aannemer zorgt er wel voor dat er op die plaatsen wel een nieuw voetpad is aangelegd.

Update 4/12/17

Bruggestraat en Brugzavel:

Deze week verdere aanleg van de diverse voetpaden en voorbereiding en aanleg van de parkeerstroken in kasseien.

Verder ook de uitvoering van de rotonde op het kruispunt Broektestraat/Pontstraat en aanleg van de middenbermen ter hoogte van Ter Donk.  

 Voorbereiding voor de aanleg van de wegenisbeton. De start van het gieten is voorzien op vrijdag 8/12 of maandag 11/12.

tn_WP_20171204_10_00_53_Pro  tn_WP_20171204_10_18_52_Pro

Update 23/11/17

De parkeerplaatsen in de Pontstraat werden voorzien van kasseiverharding. De voetpaden in de Broektestraat werden eveneens aangelegd.

De rioleringswerken in de Bruggestraat en Brugzavel (tot en met huisnummer 65, inclusief het doodlopend gedeelte) zijn sinds kort ook afgerond.  Met het vooruitzicht van het bouwverlof van de Kerst- en Nieuwjaarperiode, wenst de aannemer nog maximaal alle afwerkingen te doen in de straten waar er momenteel werkzaamheden bezig zijn.  De betrachting is om vóór het bouwverlof zo veel mogelijk de afwerking van de wegenis uit te voeren.

Planning tot het en met het Kerstverlof:

Pontstraat en Broektestraat:

Geen werken voorzien.

Bruggestraat – Brugzavel:

Deze week zijn in de Bruggestraat en de Brugzavel (tot en met huisnummer 65, incl. woningen in doodlopende straat) de werken gestart met het plaatsen van de boordsteen en greppel in beton.

Na de plaatsing van de boordsteen en greppel wordt de fundering van het voetpad aangelegd en starten aansluitend de voorbereidingen voor de klinkerwerken.

Aansluitend wordt er overgegaan tot de aanleg van de wegenis in beton.

Brugzavel doodlopend gedeelte 64-82:

Hier zal nog vóór het bouwverlof een asfaltonderlaag worden voorzien.

Groendreef:

Ter hoogte van de Groendreef zullen de rioleringswerken beëindigd zijn voor de kerstperiode en zal er steenslagfundering geplaatst worden over de volledige lengte van de straat.

tn_WP_20171122_10_56_04_Pro

tn_WP_20171123_14_30_20_Pro  tn_WP_20171123_14_30_26_Pro  tn_WP_20171123_14_32_50_Pro

Update 30/10/17

De aannemer zal vandaag en morgen de voorbereidingen treffen voor de bovenbouw in het gedeelte tussen Ter Donk en Groendreef. Deze voorbereidingen zorgen er eveneens voor dat de woningen in de werfzone perfect toegankelijk zijn tijdens het herfstverlof. Vanaf maandag zal gestart worden met de effectieve bovenbouw. Ter Donk zal pas vanaf 6/11 afgesloten worden.

 • Voor het verkeer komende van de Pladutsestraat wordt ter hoogte van het kruispunt Pladutsestraat en Zulzekestraat een omlegging voorzien via de Hoogbergstraat.
 • Ter hoogte van kruispunt Driesstraat met Bruggestraat wordt enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten en zal een omlegging voorzien worden via de Keuzelingsstraat.

De voetpaden in de Broektestraat worden deze week afgewerkt.

Update 16/10

Morgen start men toch met de opbraak van de Pijpekop in de Brugzavel. Initieel gingen deze werken op een later tijdstip uitgevoerd worden maar het aanpassen van enkele nutsleidingen in de Bruggestraat hebben de aannemer ertoe genoopt de werken in deze fase reeds aan te pakken. De bewoners zullen vandaag nog ingelicht worden.

Verder worden de voetpaden verder aangelegd in de Broektestraat.

Op maandag 23 oktober wordt Ter Donk afgesloten. Aansluitend wordt gestart met de bovenbouw in de Bruggestraat.

- Voor het verkeer komende van de Pladutsestraat wordt ter hoogte van het kruispunt Pladutsestraat en Zulzekestraat een omlegging voorzien via de Hoogbergstraat.

Ter hoogte van kruispunt Driesstraat met Bruggestraat wordt enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten en zal een omlegging voorzien worden via de Keuzelingsstraat.

tn_WP_20171016_11_09_52_Pro

Update 9/10/17

Werkdag 89.

De riolering wordt verder aangelegd tot aan de Groendreef. De woningen in de Groendreef blijven wel toegankelijk. In het doodlopende gedeelte Brugzavel (huisnummers 66 – 82) wordt pas riolering aangelegd in een latere fase. De riolering in de Brugzavel dient eerst aangelegd te worden alvorens men hiermee van start kan gaan.

Deze week start men eveneens met de aanleg van de voetpaden in de Broektestraat.  

In de Bruggestraat is men nog bezig met het aanpassen van enkele nutsleidingen. Aanstaande vrijdag zullen deze werken uitgevoerd zijn. Hierna start men met de aanleg van de bovenbouw in dit gedeelte.

Er is een nieuw ILVA inzamelpunt voor het afval ter hoogte van de Pontstraat nummer 1. De aannemer zal bekijken of er nog tijdelijke inzamelpunten kunnen voorzien worden.

tn_WP_20171009_10_42_16_Pro

Update 2/10/17

Planning werken collector Brugzavel: werkdag 84/175.

 • Verdere afwerking van het kunstwerk (debietsbeperking) ter hoogte van het kruispunt Broektestraat/Pontstraat/Bruggestraat.
 • Start opbraak van de betonverharding en aanleg riolering tussen kruispunt Broektestraat/Ponstraat/Bruggestraat tot aan de Groendreef.
 • Vervolg huis- en straatkolkaansluitingen Bruggestraat

Update 28/09/2017

De KWS-onderlaag in de Broektestraat is gegoten!

tn_IMG_20170928_093250228  tn_IMG_20170928_093000696_HDR  tn_IMG_20170928_092949468_HDR

Update 25/09/2017

In de Broektestraat wordt deze week de fundering van de weg voorzien en zal de onderlaag in asfalt gegoten worden. Men is de voorbije dagen ook gestart met de voorbereidingswerken aan de voetpaden.

De voetpaden in de Pontstraat werden ondertussen afgewerkt.  

De rioleringswerken tussen het kruispunt Pontstraat/Broektestraat/Brugzavel en Ter Donk werden uitgevoerd.

De aannemer start binnenkort met de uitbraak van de betonvakken tussen het kruispunt Pontstraat/Broektestraat/Brugzavel tot aan de eerste doodlopende verkaveling Brugzavel. 

tn_WP_20170925_10_24_15_Pro tn_WP_20170925_10_24_07_Pro

Update 28/08/2017

Vorige week is men gestart met de opbraak van de noordelijke betonvakken in de Bruggestraat. Deze week wordt in dit wegdeel gestart met het voorzien van de vuilwaterafvoerriolering.  

In de Broektestraat is men bezig met het plaatsen van de bakken voor de toekomstige rioolslikkers. Deze week tracht men nog de fundering te voorzien voor de slipform.

De voetpaden in de Pontstraat worden ook verder afgewerkt.

tn_WP_20170828_09_47_36_Pro

Update 21/08/2017

In de Pontstraat is men gestart met de aanleg van de voetpaden.

In de Broektestraat is men bezig met het plaatsen van de straatkolken.

Aanstaande woensdag start de aannemer met het opbreken van de noordelijke betonvakken in de Bruggestraat. De DWA leiding wordt simultaan aangelegd.

Er is een wegomlegging voorzien. Voor het verkeer komende van Zulzeke wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd via Ter Donk en de Kasteelstraat in de richting van de Oudenaardebaan naar het centrum van Berchem.

Zulzeke is vanuit Berchem te bereiken via de Ronsebaan en de Hoogbergstraat.

tn_WP_20170821_09_30_43_Pro  tn_WP_20170821_09_30_30_Pro

Update 19/07/2017

De aannemer gaat morgenavond in bouwverlof voor 3 weken. Hij heeft ervoor gezorgd dat de diverse opritten bereikbaar zijn gedurende deze periode.

tn_WP_20170719_11_50_29_Pro  tn_WP_20170719_11_51_39_Pro

Update 06/07/2017

Een impressie: het aanbrengen van de slibvorming (=kantstrook+ trottoirband) in de Pontstraat.

tn_IMG_20170706_094027344

Update 30/06/2017

Collectorwerken Brugzavel-Bruggestraat:

De aanleg van een gescheiden riolering in de Broektestraat werden ondertussen uitgevoerd. Momenteel is men bezig met de realisatie van de huisaansluitingen in de Broektestraat.

Volgende week worden de boordstenen en de greppels gegoten in de Pontstraat. Daarna wordt de onderbouw voorzien. De aannemer doet er alles aan om voor het bouwverlof nog de asfalt onderlaag te gieten in de Pontstraat.

De Broektestraat zal voorzien worden van een minderhindersteenslag zodoende dat de woningen voldoende bereikbaar zijn tijdens de verlofperiode
tn_Pontstraat

Update 19/06/2017

Werken collector Brugzavel-Bruggestraat. Werkdag 30.

De hoofdriolering werd geplaatst in de Pontstraat. Er wordt wel nog deze week een bijkomende dienstleiding aangelegd.

De rioleringswerken zijn sinds vorige week van start gegaan in de Broektestraat.

Verder is de aannemer nog bezig met het afwerken van de huisaansluitingen van de woningen in de Pontstraat. Na deze werken zal de aannemer starten met het uitkofferen van de Pontstraat.

WP_20170619_09_44_30_Pro  WP_20170619_10_06_01_Pro

WP_20170619_09_44_36_Pro

Start der werken

Op 2 mei 2017 zal de aannemer starten met de werken in het kader van het Aquafin-project  ‘Collector Brugzavel-Bruggestraat’

Bij deze werken zal Aquafin in Brugzavel en in de Bruggestraat (tot het kruispunt met Ter Donk) een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Ook in de zijstraten Groendreef, Pontstraat en Broektestraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd, dit door FARYS, de rioolbeheerder in Kluisbergen.  
Met deze werken willen Aquafin, de gemeente en FARYS, het afvalwater van ongeveer 900 inwoners uit Kluisbergen dat nu nog in de ingebuisde Molenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

De vooropgestelde uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 175 werkdagen. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden en bij elke fase zal een aangepaste omleiding voorzien worden.Terug naar alle nieuws