Printvriendelijke versie

Collectorwerken Brugzavel - Update 4/12/2017

Update 4/12

Bruggestraat en Brugzavel:

Deze week verdere aanleg van de diverse voetpaden en voorbereiding en aanleg van de parkeerstroken in kasseien.

Verder ook de uitvoering van de rotonde op het kruispunt Broektestraat/Pontstraat en aanleg van de middenbermen ter hoogte van Ter Donk.  

 Voorbereiding voor de aanleg van de wegenisbeton. De start van het gieten is voorzien op vrijdag 8/12 of maandag 11/12.

tn_WP_20171204_10_00_53_Pro  tn_WP_20171204_10_18_52_Pro

Update 23/11

De parkeerplaatsen in de Pontstraat werden voorzien van kasseiverharding. De voetpaden in de Broektestraat werden eveneens aangelegd.

De rioleringswerken in de Bruggestraat en Brugzavel (tot en met huisnummer 65, inclusief het doodlopend gedeelte) zijn sinds kort ook afgerond.  Met het vooruitzicht van het bouwverlof van de Kerst- en Nieuwjaarperiode, wenst de aannemer nog maximaal alle afwerkingen te doen in de straten waar er momenteel werkzaamheden bezig zijn.  De betrachting is om vóór het bouwverlof zo veel mogelijk de afwerking van de wegenis uit te voeren.

Planning tot het en met het Kerstverlof:

Pontstraat en Broektestraat:

Geen werken voorzien.

Bruggestraat – Brugzavel:

Deze week zijn in de Bruggestraat en de Brugzavel (tot en met huisnummer 65, incl. woningen in doodlopende straat) de werken gestart met het plaatsen van de boordsteen en greppel in beton.

Na de plaatsing van de boordsteen en greppel wordt de fundering van het voetpad aangelegd en starten aansluitend de voorbereidingen voor de klinkerwerken.

Aansluitend wordt er overgegaan tot de aanleg van de wegenis in beton.

Brugzavel doodlopend gedeelte 64-82:

Hier zal nog vóór het bouwverlof een asfaltonderlaag worden voorzien.

Groendreef:

Ter hoogte van de Groendreef zullen de rioleringswerken beëindigd zijn voor de kerstperiode en zal er steenslagfundering geplaatst worden over de volledige lengte van de straat.

tn_WP_20171122_10_56_04_Pro

tn_WP_20171123_14_30_20_Pro  tn_WP_20171123_14_30_26_Pro  tn_WP_20171123_14_32_50_Pro

Update 30/10

De aannemer zal vandaag en morgen de voorbereidingen treffen voor de bovenbouw in het gedeelte tussen Ter Donk en Groendreef. Deze voorbereidingen zorgen er eveneens voor dat de woningen in de werfzone perfect toegankelijk zijn tijdens het herfstverlof. Vanaf maandag zal gestart worden met de effectieve bovenbouw. Ter Donk zal pas vanaf 6/11 afgesloten worden.

  • Voor het verkeer komende van de Pladutsestraat wordt ter hoogte van het kruispunt Pladutsestraat en Zulzekestraat een omlegging voorzien via de Hoogbergstraat.
  • Ter hoogte van kruispunt Driesstraat met Bruggestraat wordt enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten en zal een omlegging voorzien worden via de Keuzelingsstraat.

De voetpaden in de Broektestraat worden deze week afgewerkt.

Update 16/10

Morgen start men toch met de opbraak van de Pijpekop in de Brugzavel. Initieel gingen deze werken op een later tijdstip uitgevoerd worden maar het aanpassen van enkele nutsleidingen in de Bruggestraat hebben de aannemer ertoe genoopt de werken in deze fase reeds aan te pakken. De bewoners zullen vandaag nog ingelicht worden.

Verder worden de voetpaden verder aangelegd in de Broektestraat.

Op maandag 23 oktober wordt Ter Donk afgesloten. Aansluitend wordt gestart met de bovenbouw in de Bruggestraat.

- Voor het verkeer komende van de Pladutsestraat wordt ter hoogte van het kruispunt Pladutsestraat en Zulzekestraat een omlegging voorzien via de Hoogbergstraat.

Ter hoogte van kruispunt Driesstraat met Bruggestraat wordt enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten en zal een omlegging voorzien worden via de Keuzelingsstraat.

tn_WP_20171016_11_09_52_Pro

Update 9/10/17

Werkdag 89.

De riolering wordt verder aangelegd tot aan de Groendreef. De woningen in de Groendreef blijven wel toegankelijk. In het doodlopende gedeelte Brugzavel (huisnummers 66 – 82) wordt pas riolering aangelegd in een latere fase. De riolering in de Brugzavel dient eerst aangelegd te worden alvorens men hiermee van start kan gaan.

Deze week start men eveneens met de aanleg van de voetpaden in de Broektestraat.  

In de Bruggestraat is men nog bezig met het aanpassen van enkele nutsleidingen. Aanstaande vrijdag zullen deze werken uitgevoerd zijn. Hierna start men met de aanleg van de bovenbouw in dit gedeelte.

Er is een nieuw ILVA inzamelpunt voor het afval ter hoogte van de Pontstraat nummer 1. De aannemer zal bekijken of er nog tijdelijke inzamelpunten kunnen voorzien worden.

tn_WP_20171009_10_42_16_Pro

Update 2/10/17

Planning werken collector Brugzavel: werkdag 84/175.

  • Verdere afwerking van het kunstwerk (debietsbeperking) ter hoogte van het kruispunt Broektestraat/Pontstraat/Bruggestraat.
  • Start opbraak van de betonverharding en aanleg riolering tussen kruispunt Broektestraat/Ponstraat/Bruggestraat tot aan de Groendreef.
  • Vervolg huis- en straatkolkaansluitingen Bruggestraat

Update 28/09/2017

De KWS-onderlaag in de Broektestraat is gegoten!

tn_IMG_20170928_093250228  tn_IMG_20170928_093000696_HDR  tn_IMG_20170928_092949468_HDR

Update 25/09/2017

In de Broektestraat wordt deze week de fundering van de weg voorzien en zal de onderlaag in asfalt gegoten worden. Men is de voorbije dagen ook gestart met de voorbereidingswerken aan de voetpaden.

De voetpaden in de Pontstraat werden ondertussen afgewerkt.  

De rioleringswerken tussen het kruispunt Pontstraat/Broektestraat/Brugzavel en Ter Donk werden uitgevoerd.

De aannemer start binnenkort met de uitbraak van de betonvakken tussen het kruispunt Pontstraat/Broektestraat/Brugzavel tot aan de eerste doodlopende verkaveling Brugzavel. 

tn_WP_20170925_10_24_15_Pro tn_WP_20170925_10_24_07_Pro

Update 28/08/2017

Vorige week is men gestart met de opbraak van de noordelijke betonvakken in de Bruggestraat. Deze week wordt in dit wegdeel gestart met het voorzien van de vuilwaterafvoerriolering.  

In de Broektestraat is men bezig met het plaatsen van de bakken voor de toekomstige rioolslikkers. Deze week tracht men nog de fundering te voorzien voor de slipform.

De voetpaden in de Pontstraat worden ook verder afgewerkt.

tn_WP_20170828_09_47_36_Pro

Update 21/08/2017

In de Pontstraat is men gestart met de aanleg van de voetpaden.

In de Broektestraat is men bezig met het plaatsen van de straatkolken.

Aanstaande woensdag start de aannemer met het opbreken van de noordelijke betonvakken in de Bruggestraat. De DWA leiding wordt simultaan aangelegd.

Er is een wegomlegging voorzien. Voor het verkeer komende van Zulzeke wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd via Ter Donk en de Kasteelstraat in de richting van de Oudenaardebaan naar het centrum van Berchem.

Zulzeke is vanuit Berchem te bereiken via de Ronsebaan en de Hoogbergstraat.

tn_WP_20170821_09_30_43_Pro  tn_WP_20170821_09_30_30_Pro

Update 19/07/2017

De aannemer gaat morgenavond in bouwverlof voor 3 weken. Hij heeft ervoor gezorgd dat de diverse opritten bereikbaar zijn gedurende deze periode.

tn_WP_20170719_11_50_29_Pro  tn_WP_20170719_11_51_39_Pro

Update 06/07/2017

Een impressie: het aanbrengen van de slibvorming (=kantstrook+ trottoirband) in de Pontstraat.

tn_IMG_20170706_094027344

Update 30/06/2017

Collectorwerken Brugzavel-Bruggestraat:

De aanleg van een gescheiden riolering in de Broektestraat werden ondertussen uitgevoerd. Momenteel is men bezig met de realisatie van de huisaansluitingen in de Broektestraat.

Volgende week worden de boordstenen en de greppels gegoten in de Pontstraat. Daarna wordt de onderbouw voorzien. De aannemer doet er alles aan om voor het bouwverlof nog de asfalt onderlaag te gieten in de Pontstraat.

De Broektestraat zal voorzien worden van een minderhindersteenslag zodoende dat de woningen voldoende bereikbaar zijn tijdens de verlofperiode
tn_Pontstraat

Update 19/06/2017

Werken collector Brugzavel-Bruggestraat. Werkdag 30.

De hoofdriolering werd geplaatst in de Pontstraat. Er wordt wel nog deze week een bijkomende dienstleiding aangelegd.

De rioleringswerken zijn sinds vorige week van start gegaan in de Broektestraat.

Verder is de aannemer nog bezig met het afwerken van de huisaansluitingen van de woningen in de Pontstraat. Na deze werken zal de aannemer starten met het uitkofferen van de Pontstraat.

WP_20170619_09_44_30_Pro  WP_20170619_10_06_01_Pro

WP_20170619_09_44_36_Pro

Start der werken

Op 2 mei 2017 zal de aannemer starten met de werken in het kader van het Aquafin-project  ‘Collector Brugzavel-Bruggestraat’

Bij deze werken zal Aquafin in Brugzavel en in de Bruggestraat (tot het kruispunt met Ter Donk) een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Ook in de zijstraten Groendreef, Pontstraat en Broektestraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd, dit door FARYS, de rioolbeheerder in Kluisbergen.  
Met deze werken willen Aquafin, de gemeente en FARYS, het afvalwater van ongeveer 900 inwoners uit Kluisbergen dat nu nog in de ingebuisde Molenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

De vooropgestelde uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 175 werkdagen. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden en bij elke fase zal een aangepaste omleiding voorzien worden.Terug naar alle nieuws