Printvriendelijke versie

Complex Project Kluisbos

Persmededeling Complex Project Kluisbos

Persmededeling  dinsdag 15 mei 2018
Complex Project Kluisbos: oproep deelname participatiemomenten
In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, startte de gemeente Kluisbergen vorig jaar het complex project Kluisbos op om een duurzaam evenwicht te vinden tussen de verschillende functies en de belangrijke natuurwaarden in het Kluisbos. Tijdens de onderzoeksfase die momenteel loopt, kunnen geïnteresseerde burgers deelnemen aan een online bevraging en aan een workshop.kluisbos

Het complex project Kluisbos moet een antwoord bieden op  de vraag hoe de verschillende historisch in het gebied aanwezige functies zoals recreatie, horeca, handel, wonen, woningbouw, landbouw, parkeren, in de toekomst verzoend kunnen worden met de eerdere aanduiding van bepaalde gebieden in het Kluisbos als Europees beschermd gebied en de hieruit voortvloeiende noodzakelijke versterking van bosfuncties.
Stappenplan
Zoals bij elk complex project, wordt ook voor het Kluisbos een vast stappenplan gevolgd om in samenspraak met iedereen oplossingen uit te werken.
Na de 'verkenningsfase' komt het complex project Kluisbos nu in een tweede stadium, de 'onderzoeksfase', waarbij eerst informatie en ideeën verzameld worden om onderbouwde en gedragen oplossingen uit te werken. Daarna zullen de alternatieven onderworpen worden aan een diepgaander onderzoek, dat kan evolueren naar een voorkeursalternatief.
Bevraging en workshop
Iedereen die belangstelling heeft voor de opbouw van alternatieven, krijgt de kans om zich hierover uit te spreken tijdens de volgende participatiemomenten:

  • Een online bevraging voor  geïnteresseerde burgers: beschikbaar van 15/5 tot 30/6 (via  https://kluisbos.createlli.com).
  • Een workshop op 19 juni in het Sport- en Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59 te 9690 Kluisbergen:
    • om 15u ontvangen we naburige Waalse instanties
    • om 19u verwelkomen we geïnteresseerde burgers
  • Een klankbordgroep voor middenveldorganisaties op 7 september om 9u30 in het Sport- en Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59 te 9690 Kluisbergen.

Alle visies en meningen zullen samen met bestaande of toekomstige wetgeving afgestemd worden.Voor meer informatie over dit complex project kunt u terecht op de website van de gemeente: www.kluisbergen.be/complexprojectkluisbos.

Persinfo:
Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be

Lode Dekimpe
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Milieu, Cultuur en Communicatie in de gemeente Kluisbergen
lode@lodedekimpe.be
+32 495 21 82 69

Veerle Janssens
Procesverantwoordelijke, Departement Omgeving

veerle.janssens@vlaanderen.be
+32 499 94 93 65

Departement Omgeving

Agentschap Natuur & Bos

Logo kluisbergen

provincie Oost-Vlaanderen

Complex Project Kluisbos

De gemeenteraad keurde op 1 juni 2017 de startbeslissing van het Complex Project Kluisbos goed.

Het complex project heeft als doelstelling te komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos, het publieke karakter van het bos en de relatie met de omliggende functies. Er moet een oplossing worden geboden voor diverse (ruimtelijke) problematieken:

  • de zonevreemdheid van de op de Kluisberg aanwezige bewoning, horeca en recreatie
  • de zonevreemdheid van het (gemeentelijk) recreatieoord ‘Kluisbos’
  • de in Europees natuurgebied gelegen, nog steeds geldende verkaveling uit 1963, waardoor het Kluisbos vorig najaar in het nieuws was.

Deze startbeslissing wordt nu gevolgd door een onderzoeksfase. Hierbij zullen alternatieven tot oplossing kunnen worden aangebracht, onderzocht en afgewogen tot het beste alternatief kan worden geselecteerd in een voorkeursbesluit.

Tijdens het verdere verloop van het complex project zal ruim worden gecommuniceerd en zal er gelegenheid tot inspraak worden geboden. Meer info hierover volgt dus zeker nog.

Downloads