Printvriendelijke versie

Werken Pensemontstraat - update 29/11/17

Update 29/11/17

Onderlaag asfalt werd voorzien.

Vervolg planning afhankelijk van de weersomstandigheden:

  • Herstel inbuizing beneden Pensemont.
  • Afwerken van de zijbermen en afwerking ter hoogte van de opritten.
  • Voorzien van steenslag bovenaan Pensemont.

De toplaag is voor na de winter.

tn_WP_20171128_11_48_43_Pro  tn_WP_20171129_10_30_28_Pro

Update 21/11/17

Planning: deze week verder plaatsen van de boordstenen. Afwerklaag steenslag zal deze week ook geplaatst worden. Op maandag start de aannemer met de aanleg van de onderlaag in asfalt. Na het plaatsen van de onderlaag zal de aannemer starten met de afwerking van de diverse bermen en zijstroken.
De toplaag in asfalt zal wellicht pas na de winterperiode voorzien worden. Dit laatste hangt af van de weersomstandigheden

tn_WP_20171121_11_08_50_Pro  tn_WP_20171121_11_06_04_Pro

Update 8/11/17

De aannemer is na een weekje verlof opnieuw gestart met de werken in de Pensemontstraat. Hij is opnieuw gestart van bovenaan de Pensemont richting Hoogweg. Hij plaatst nu de boordstenen aan de rechterzijde. Er wordt geschat dat deze werken op 17/11 zullen uitgevoerd zijn. Nadien worden dan de voorbereidingen getroffen voor de finale asfalteringswerken. 

tn_WP_20171108_10_09_54_Pro

Update 18/10/17

Deze week en volgende week zal de aannemer verder werken met het plaatsen van de V-bakken in de grachten.

tn_WP_20171018_10_43_33_Pro

Update 11/10/17

De greppels en de rioolslikkers worden de komende dagen verder geplaatst.

Verder zal men ook de grachten aanpakken. Hier worden betonnen V-elementen geplaatst ter versteviging. 

tn_WP_20171011_10_26_17_Pro  tn_WP_20171011_10_32_36_Pro

Update 5/10/17

In de Pensemontstraat werd ondertussen de betonverharding en de fundering opgebroken. Een geotextiel en een nieuwe fundering werd reeds voorzien.

Deze week start men nog met het plaatsen van een aantal nieuwe boordstenen en greppels. Men werkt opnieuw van bovenaan de Pensemontstraat richting Hoogweg.

De tijdelijke afvalinzameling is nog steeds voorzien aan het kruispunt Pensemontstraat met de Hoogweg.

tn_Pensemont

Start werken

Op woensdag 20/09 is men gestart met het opbreken van de betonverharding in de Pensemontstraat. De aannemer breekt de betonvakken stelselmatig op en zorgt simultaan voor de aanleg van een overrijdbare fundering. De bedoeling is dat er een mooie asfaltlaag in de plaats komt. Naast het oplossen van diverse waterproblemen zullen er ook extra verstevigingswerken uitgevoerd worden aan de grachten.

tn_WP_20170925_10_47_35_ProTerug naar alle nieuws