Printvriendelijke versie

Subsidiereglement voor de afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privaat domein

Er wordt een gemeentelijke subsidie verleend voor het scheiden van het bestaande

afvoersysteem op privaat domein, gelegen op het grondgebied van de gemeente, wanneer een

nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de straat aangelegd wordt of naar aanleiding van de plaatsing van een IBA op het privaat domein.

De subsidie wordt slechts éénmalig per woning toegekend.

Deze subsidie geldt alleen voor gebouwen die één of meerdere woongelegenheden bevatten en niet voor bedrijfsgebouwen.

De subsidie bedraagt:

  • 50 % van de werkelijke kosten (incl. btw) met een maximum van 2.500 euro per aan te sluiten woning
  • 50 % van de werkelijke kosten (incl. btw) met een maximum van 2.500 euro per aan te sluiten IBA

De werkelijke kosten worden bewezen op basis van voorgelegde facturen/kastickets.

Voor het volledig reglement klik op de link hieronder

Subsidiereglement afkoppeling hemelwater en afvalwater op privaat domein (pdf, 201.5 kB)