Erkenning als sportclub

Sportclubs die aan welbepaalde voorwaarden voldoen kunnen door de gemeente Kluisbergen erkent worden als sportclub.

Meer info

De voorwaarden om erkent te worden zijn opgenomen in het erkenningsreglement.
Sportclubs die bij een door de Vlaamse Regering erkende sportfederatie aangesloten zijn, worden automatisch erkend door het gemeentebestuur

Procedure

De aanvraag tot erkenning wordt door de sportclub ingediend bij de sportdienst op de daartoe bestemde formulieren.
De sportfunctionaris legt de aanvraag, samen met het advies van de sportraad, voor aan het college van burgemeester en schepenen dat de sportclub al dan niet erkent.

Meebrengen

Identiteitskaart
Ingevulde aanvraagformulier
Eventueel een officieel bewijs van lidmaatschap bij een Erkende Vlaamse Sportfederatie
Een officiële ledenlijst van de sportfederatie of een ledenlijst, afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij

Regelgeving

Erkenningsreglement sportclubs Kluisbergen

E-services

Sport

Poletsestraat 59
9690 Kluisbergen
T 055 23 05 81
F 055 38 77 83
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 16.00u

dinsdag

08.00u - 16.00u

woensdag

08.00u - 16.00u

donderdag

08.00u - 16.00u

vrijdag

08.00u - 16.00u