Printvriendelijke versie

Jeugdbeleid

Op 1 januari 2014 stapte de gemeente Kluisbergen in in de 'BBC' of 'Beleids- en beheerscyclus'.

Het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn' werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend voor de wijze waarop de gemeenten, OCMW's en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren.

Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties...), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium.

Bovendien keurde het Vlaams Parlement een 'Planlastverminderingsdecreet' goed, waardoor zo goed als alle door Vlaanderen opgelegde beleidsplannen (zoals het cultuurbeleidsplan, sportbeleidsplan, jeugdwerkbeleidsplan, diversiteitsplan, ....) geïntegreerd worden in de BBC.

Meerjarenplan 2014 - 2019

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus  (6  jaar).

Dat betekent dat  het gemeentebestuur  uit de missie en de visie haar strategie heeft vertaald in beleidsdoelstellingen voor de zes jaren van de beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus. Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.  Deze drie documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hieronder kunt u het meerjarenplan 2014 - 2019 downloaden. Het meerjarenplan is goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2013.

Jeugd

Parklaan 16
9690 Kluisbergen
T 055 23 16 32
F 055 23 16 54
Mail ons
Openingsuren

maandag

08.00u - 12.00u

dinsdag

08.00u - 12.00u

woensdag

08.00u - 12.00u
14.00u - 18.00u*

donderdag

08.00u - 12.00u

vrijdag

08.00u - 12.00u

* Niet in juli en augustus