Printvriendelijke versie

Tentoonstelling brengt centrale terug tot leven

Komende zomer zal een grootse tentoonstelling over de elektriciteitscentrale van Ruien worden opgezet. Met foto’s, klank en beeld en voorwerpen zal de geschiedenis van de Centrale worden getoond en verteld. Een jaar na de explosie komt de Centrale terug tot leven. Dit initiatief kan enkel lukken met de medewerking van elk van u.

Wie herinnert zich niet zaterdag 3 juni vorig jaar? De Centrale werd die namiddag vakkundig tegen de vlakte gehaald met gecontroleerde explosies. De koeltoren en de schouwen zakten ineen onder het oog van vele duizenden toeschouwers. Op de flanken van de Kwaremont, in de straten van Ruien, langs de Grote Herreweg: rijen dik stonden de mensen toe te kijken. Voor veel ex-werknemers van de Centrale was het een bijzonder en emotioneel moment. Dat was trouwens zo voor èlke Kluisbergenaar. Allemaal hadden we wel een familielid dat in de Centrale zijn of haar brood verdiende, allemaal bewaren we het uitzicht op de centrale en haar torens in onze herinnering.

De Centrale was voor Kluisbergen niet zomaar een bedrijf. Uiteraard was de Centrale een bron van economische welvaart, maar haar betekenis gaat dieper dan enkel het financieel-economische. De voetbalclub van de Centrale, de vele gelegenheden waarbij een ruimer publiek in het bedrijf was uitgenodigd, de steun van de Centrale aan de vissersclub, de bloeiende werking van de gepensioneerde werknemers, het zijn allemaal voorbeelden van de sociale impact die de Centrale op onze gemeente had. Ook de gemeentelijke schatkist ontving steeds een ruime bijdrage vanwege de Centrale.

Een bedrijf met zulk een economisch en maatschappelijk belang verdient een tweede leven. Een tweede leven als tentoonstelling in de komende zomer. Marc Peirs, geboren en getogen in Kluisbergen en journalist bij de VRT, zal de komende weken en maanden verschillende keren in de streek interviews komen afnemen van ex-werknemers, kaderleden, gepensioneerden. Maja Wolny zal curator zijn van de tentoonstelling. Als ex-directrice van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Koksijde heeft zij ruime ervaring met de samenstelling en presentatie van tentoonstellingen. Het project heeft de volle steun van Engie-Electrabel, burgemeester Willequet en hopelijk ook van uzelf.

Eind juni zal de expositie openen. Als locatie is gekozen voor het ontvangstpaviljoen van de Centrale aan de grote parking. De expo zal tijdens de zomer te bezoeken zijn tot een nader te bepalen datum in september. Nu al nodigen we u allemaal van harte uit!

OPROEP: LEEN UW CENTRALE-SOUVENIRS UIT

U heeft een shirtje van de voetbalploeg van de Centrale? Een veiligheidshelm die uzelf of een familielid of vriend in de Centrale droeg? Een overall? Materiaal uit de eetzaal? Foto’s? Zulk materiaal is prachtig om in de Centrale-tentoonstelling op te nemen! Bij deze dus de warme oproep om uw souvenirs tijdelijk ter beschikking van de tentoonstelling te stellen.

Uw materiaal kan u inleveren vanaf 1 tot en met 28 februari, in de bibliotheek van Kluisbergen of op het gemeentehuis, en dit tijdens de gewone openingsuren.
Bibliothecaris Bert Dekimpe en de cultuurambtenaar, Marleen Depraetere zullen uw materiaal zorgvuldig ordenen en opslaan. Daarna komen de tentoonstellingsmakers een selectie maken. Iedereen van wie materiaal wordt tentoongesteld, wordt in de expositie bij naam vermeld.

Natuurlijk bewaren we uw materiaal met de grootste zorg. En van zodra de tentoonstelling de deuren sluit, krijgt u uw kostbare bezit uiteraard terug.

Nogmaals, breng alles binnen waarvan u denkt dat het een illustratie vormt bij de geschiedenis van de Centrale. Met uw enthousiaste hulp wordt de tentoonstelling een prachtig initiatief zoals onze Centrale en de vele ex-werknemers verdienen!Terug naar alle nieuws