Printvriendelijke versie

Oproep vrijwilligers

Op 18 september 2017 werd De Pacht te Ruien op bepaalde tijdstippen verkeersvrij gemaakt waardoor de kinderen op een veilige en rustige manier de school kunnen verlaten zonder te moeten laveren tussen geparkeerde of parkerende wagens. 

Concreet werd hiertoe een slagboom voorzien die op welbepaalde tijdstippen neergelaten wordt. De volgende verkeersvrije periodes zijn van kracht: 

  • ’s morgens: van 8.30u tot 9.00u
  • maandag-, dinsdag- en donderdagavond: van 15.30u tot 16.15u
  • woensdagmiddag: van 11.15u tot 12.15u
  • vrijdagavond: van 14.30u tot 15.45u

Deze maatregel zal ook volgend schooljaar verdergezet worden.

Voor de bediening van de slagboom doet het gemeentebestuur een beroep op vrijwilligers. 

Het bestuur wenst deze vrijwilligers dan ook te bedanken voor de reeds geleverde prestaties!

De gemeente wil over een zo groot mogelijke reserve aan vrijwilligers beschikken en doet daarom nogmaals een oproep naar mogelijke geïnteresseerden.

Voelt u zich aangesproken om mee te helpen aan dit project? Aarzel dan niet om u kandidaat te stellen. U kan uw kandidatuur richten aan het college van burgemeester en schepenen, Parklaan 16 te Kluisbergen. Dit kan per post of per mail gericht aan secretaris@kluisbergen.be.

(De vrijwilligers zouden hiertoe een korte opleiding ‘gemachtigd toezichter’ moeten volgen (deze opleiding wordt verzorgd door de politiezone Vlaamse Ardennen en is volledig gratis). Voor de gemachtigd toezichters wordt een kleine vrijwilligersvergoeding voorzien).Terug naar alle nieuws