Printvriendelijke versie

Infoavond ontsluitingsweg

Op dinsdag 25 september 2018 organiseert het gemeentebestuur Kluisbergen een infoavond over de ontsluitingsweg die zal worden aangelegd in Berchem.

Deze ontsluitingsweg zal niet enkel zorgen voor een ontsluiting voor de zich nieuw te vestigen bedrijven op de site van de voormalige centrale (site Global Herpelgem) maar zal er eveneens voor zorgen dat het centrum van Berchem gevrijwaard wordt van zwaar verkeer.

Tijdens de infoavond zal er eveneens een stand van zaken gegeven worden m.b.t. de ontwikkeling van de site.

Gezien het belang van de ontsluitingsweg én van de site wenst het gemeentebestuur dan ook iedereen uit te nodigen voor deze infoavond.

Deze infoavond gaat door in Zaal De Brug, Brugzavel 25c te Kluisbergen en start om 19.30u.

Iedereen van harte welkom!Terug naar alle nieuws