Printvriendelijke versie

Kappen van bomen in het Kluisbos

Begin dit jaar werden in het Kluisbos opnieuw een aantal bomen gemerkt of gehamerd. Het ging vooral om beuk en gemengd loofhout tussen het recreatiedomein en de speelzone. Ook een deel in de buurt van de Vierschaar kwam aan bod.

Het gaat om een standaarddunning die regelmatig volgens een vaste kapregeling binnen het goedgekeurde beheerplan wordt uitgevoerd. Hierbij komt ieder perceel in rotatie en om de zoveel jaar eens aan bod voor een dunning.

De geselecteerde bomen werden op de openbare houtveiling in de loop van juni 2018 openbaar verkocht en worden vanaf 4 oktober 2018 geveld. Deze velling mag uiterlijk 18 maanden in beslag nemen. Door deze werken zullen een aantal voetwegen in het Kluisbos wegens veiligheidsredenen tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Voor meer informatie over deze dunning kan men steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst (tel. 055 23 16 44 of milieu@kluisbergen.be) of bij het Agentschap voor Natuur en Bos (contactpersoon: Jan Allegaert – 0499 94 90 01).Terug naar alle nieuws