Restauratie Sint-Amanduskerk te Kwaremont

Op maandag 24 september 2018 startten de restauratiewerken aan de Sint-Amanduskerk.

De uitvoeringstermijn loopt in 1 fase en bedraagt 200 kalenderdagen.

In grote lijnen zijn volgende werken voorzien :

  1. Exterieur : verlagen van het buitenniveau aan de noordgevel, wegnemen van de huidige cementlaag op de gevels, herstellen van het parament, aanbrengen van kalei en schilderlagen.
  2. Interieur : restauratie van het hoogkoor en het hoofdaltaar, restauratie van het Maria en het Barabara altaar, restauratie van de biechtstoelen, lambrisering, deuren en inkomportaal.
    Het organiseren van een toiletruimte achter de doopvont met daarboven een stooklokaal , het reorganiseren van de ruimte op het gelijkvloers ( beperkte keukenfaciliteit ) en de verdieping ( vergaderlokaal)  in de lokalen achteraan aan de zuid-westkant .
  3. Technieken: het vernieuwen van de volledige elektrische installatie in de kerk en de sacristie, het inrichten van het  sanitair lokaal en de bovenliggende stookplaats en het installeren van een nieuwe  verwarming in de kerk.

Gedurende de werken is de kerk niet toegankelijk . De begraafplaats blijft steeds toegankelijk.

De huidige werken zijn noodzakelijk enerzijds voor het instandhouden van het monument , anderzijds laat de nieuwe inrichting en het modern comfort een beter en multifunctioneler gebruik toe van het gebouw en dit vanaf oktober 2019.Terug naar alle nieuws