Printvriendelijke versie

Hakhoutbeheer in Kluisbergen

Vanaf 1 november 2018 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de N36, Ronsebaan (tussen huisnrs. 150 en 156 en t.h.v. huisnr. 29) in het kader van hakhoutbeheer op de bermen en/of grachten in onze gemeente.

Opgelet: de uitvoering van deze werken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden. De planning van de aannemer zou dus nog kunnen wijzigen.

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

Dit wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

De Vlaamse overheid kiest voor ecologisch bermbeheer

De werken kunnen op het eerste gezicht drastisch lijken maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Veiligheid is onze topprioriteit

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk droog hout in hun kruin, dat bij sterke wind op het wegdek kan belanden. Oude en grote bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit te voorkomen.

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijhorende verkeer betere zichtbaar. Dit is tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet in het voorjaar. Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen en struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken?

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst zich te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder die u ondervindt. 

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.

Meer informatie over hakhoutbeheer en de planning vindt u op de website: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Contactgegevens 

Hebt u vragen over onze werken? Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer/contactformulierTerug naar alle nieuws