Printvriendelijke versie

Raadpleging start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP BEKINA'

In opdracht van de gemeente Kluisbergen werd de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘RUP Bekina’ opgesteld. Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt voor de terreinen in eigendom van Bekina, aan beide zijden van de Berchemstraat, en ingesloten tussen de Rozenlaan en de Oudenaardebaan. De aanleiding voor de opmaak van het RUP Bekina volgt op de goedkeuring van een planologisch attest. Het doel van het RUP is het bedrijf rechtszekerheid te verschaffen naar de toekomst toe, en de nodige ruimtelijke mogelijkheden te bieden om de bedrijvigheid naar de toekomst toe te verzekeren. Dit alles binnen een afgelijnd plangebied en ruimtelijk kader.

 In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van donderdag 20 december 2018 tot en met maandag 18 februari 2019.

De start- en procesnota van het RUP ‘RUP Bekina’ kunnen gedurende deze periode ingekeken worden op de gemeentelijke dienst Omgeving in de Berchemstraat 55a te Kluisbergen of op de gemeentelijke website www.kluisbergen.be.

Daarnaast wordt op woensdag 23 januari 2019 om 19.30 uur een participatiemoment georganiseerd in de gemeentelijke zaal De Brug, Brugzavel 25c te Kluisbergen.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 18 februari 2019 ingediend worden door:

· Een aangetekende brief toe te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Kluisbergen, Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen.

of

· Een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Berchemstraat 55a te Kluisbergen.Terug naar alle nieuws