Printvriendelijke versie

Bestrijding van de bruine rat : hoe pak je dit best aan?

Waarom bruine ratten bestrijden?

De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van voedselvoorraden, knaagschade aan bv. elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven van eieren, …rato

Hoe pak je de bestrijding het beste aan?

1) Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat (voedsel – beschutting- water). Zolang dit niet is gebeurd, zullen de ratten systematisch terugkomen. Het heeft geen zin om ratten te bestrijden als ze nog rondslingerend eten in kippen- of konijnenhokken of op composthopen vinden.

2) Start de bestrijding op.

3) Het gif is traagwerkend, hou er dus rekening mee dat het dier pas enkele dagen na opname zal sterven.

4) Een bruine rat heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten, het kan dus een tijdje duren alvorens ze het lokaas opneemt.

Enkele richtlijnen voor het gebruik van de giftig lokaas:

  • plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zo dicht mogelijk bij of in de haarden;
  • leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren
  • bied steeds voldoende lokaas aan
  • te veel lokaas: kans op schimmelen – niet meer aantrekkelijk
  • te weinig lokaas: gif niet efficiënt
  • controleer of er van het gif gegeten wordt en blijf doorgaan met het aanbieden van het lokaas tot er geen opname meer is

Uw gemeente wordt vanaf januari 2019 lid van RATO vzw en heeft de rattenbestrijding aan hen overgelaten.

Dit betekent dat er voortaan geen gratis rattenvergif (zakjes met korrels of blokjes) meer kan bekomen worden op de technische dienst of milieudienst.

U kan wel melding maken van overlast door ratten bij het gemeentebestuur op de milieudienst, Berchemstraat 55A of op het nummer 055/23 16 43 (Ann Taghon). De gemeente geeft de melding dan door aan RATO vzw.

RATO vzw komt dan langs om u persoonlijk advies en hulp te bieden. Naar aanleiding van een eerste bezoek kan naar inzicht van de medewerker een éénmalige bestrijding uitgevoerd worden, waarna u aan de hand van het advies zelf de bestrijding verder zet.

Wat kan u als burger verwachten van RATO vzw bij het opmerken van ratten op uw terrein!

Onderneem de volgende stappen

þ U gaat over tot afschermen van voedselvoorraden en start bestrijding door het plaatsen van vallen of gif.

þ U meldt overlast aan de gemeente die de melding bezorgt aan RATO vzw.

þ Een professionele bestrijder maakt een afspraak. De aanwezigheid van een bewoner die het plaatselijk (ratten)probleem kent is nodig.

Specifiek voor de problematiek van de bruine rat, legt RATO vzw zich toe op preventie. Eigenaars en beheerders van eigendommen worden gewezen op het voorkomen of wegnemen van de oorzaken van de aanwezigheid van de ratten, namelijk: voedsel en schuilplaats!

RATO gaat enkel langs op die terreinen waar de verantwoordelijke toestemming geeft om het terrein te betreden. Bij buren of aangelanden wordt geen advies of bestrijding uitgevoerd zonder hun uitdrukkelijke melding van ratten en vraag om advies.

openbare terreinen

In de omgeving van de melder wordt het openbaar terrein onderzocht op sporen en aansluitend behandeld.Terug naar alle nieuws