Printvriendelijke versie

Het OCMW Kluisbergen werft aan in vervangingscontract

Het OCMW Kluisbergen wenst over te gaan tot de aanwerving van een voltijds administratief medewerker (niveau C) en dit in een vervangingscontract. De exacte aanvangsdatum van de vervanging is nog niet bepaald, maar zal in principe rond half april 2019 zijn en een einde nemen op 31.12.2019.

U zal instaan voor allerhande administratieve taken van het O.C.M.W. en ondersteuning bieden aan de diensten inzake secretariaatswerk.

Concreet zal u o.a. volgende taken moeten uitvoeren:

 • Opvangen van cliënten en hen doorverwijzen naar de bevoegde diensten
 • De onthaalbalie en telefooncentrale bemannen
 • Bestellingen plaatsen voor bijv. kantoormateriaal en drukwerk, contacten met desbetreffende firma’s, controleren bestellingen en voorraad kantoorbenodigdheden
 • Behandeling en beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling, met inbegrip van vlotte postbedeling en verzending post
 • Redactie en/of uitvoeren van diverse briefwisseling;
 • Administratieve verwerking van de thuiszorgdiensten (facturatie maaltijden- en poetsdienst, opvolging cliëntenbestand, afspraken MinderMobielenCentrale,…) en van eventueel bijkomende thuiszorgdiensten ;
 • Instaan voor de administratie in het kader van het patrimonium (huuropvolging bejaardenwoningen en sociale woningen)
 • Loonadministratie
 • Administratieve voorbereiding van de dossiers die voor beslissing moeten voorgelegd worden aan de beleidsorganen
 • Klasseren en archiveren van documenten, aanleggen van diverse wachtlijsten en inventarissen
 • Hulp bij de organisatie van vergaderingen
 • Samenwerking met de administratieve en technische gemeentediensten

Profiel:  Je bent een gemotiveerde en dynamische collega, die zich flexibel opstelt. Je bent plichtsbewust en vriendelijk, je signaleert proactief problemen en je werkt mee aan het vinden van oplossingen.

Voor verdere inlichtingen met betrekking tot uurrooster, loon, maaltijdcheques,…kan contact opgenomen worden met de algemeen directeur, mevr. Lotje Demedts (lotje.demedts@kluisbergen.be of  055/23.16.15).

Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen en dit vóór 15 maart 2019.

Kandidaturen dienen opgestuurd te worden naar onderstaand adres:

OCMW Kluisbergen

Vast Bureau

Parklaan 16

9690 KluisbergenTerug naar alle nieuws