Printvriendelijke versie

Herinrichting kruispunt Pontstraat/Oudenaardebaan

Wat houden de werken in?

De werken spelen zich hoofdzakelijk af op en in de buurt van het kruispunt van de Pontstraat met de Oudenaardebaan. Daar krijgt de N8 in beide richtingen linksafslagstroken voor verkeer naar de Pontstraat. Tegelijkertijd wordt de Pontstraat tussen de N8 en de Berchemstraat heringericht. Dit smalle stuk met éénrichtingsverkeer wordt verbreed en krijgt een middengeleider. Na de werken wordt dit een straat met tweerichtingsverkeer. Hierdoor kan de aansluiting van de Berchemstraat op de N8 verdwijnen. Door de Berchemstraat doodlopend te maken, wordt het een veilige, verkeersluwe straat tot aan de Pontstraat. De straat wordt niet doodlopend voor fietsers. Zij krijgen op het einde van de doodlopende Berchemstraat een veilige fietsoversteekplaats over de N8.

Tijdens deze werken krijgen de rijweg en de fietspaden van de N8 een opknapbeurt vanaf het kruispunt met de Berchemstraat tot vlak voor het kruispunt met de Stationsstraat (N36). Een deel van de Pontstraat krijgt ook een nieuwe riolering.

Timing en fasering van de werken

De werken starten op 23 april, meteen na de paasvakantie, en zullen tot augustus duren.

Fase 1

De werken in de eerste fase lopen van vlakbij het kruispunt van de N8 met de Stationsstraat (N36) (oprit van Delhaize) tot aan de Berchemstraat. De N8 wordt aangepakt en de noordkant van het kruispunt met de Berchemstraat. Ook de werken in de Pontstraat worden in deze fase uitgevoerd. De gewestweg N8 is in beide richtingen afgesloten. De Berchemstraat blijft wel nog tijdelijk aangesloten op de gewestweg. De straat wordt tweerichtingsverkeer en krijgt tijdelijke verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden. De lijnbus zal dus de haltes Berchemstraat/Pontstraat bedienen.

Fase 2

In de tweede fase wordt de zuidelijke weghelft van het kruispunt van de N8 met de Berchemweg aangepakt. Verkeer op de N8 is dan terug mogelijk en wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

Omleidingen

Omleiding voor autoverkeer tijdens fase 1

Het doorgaand & zwaar verkeer op de N8 rijdt om via de N453 (Wortegem-Petegem/Kerkhove).

Omleiding voor fietsers gedurende volledige duur van de werken.

Fietsers rijden in beide richtingen om via Kasteelstraat, fietssnelweg tussen Kluisbergen en Oudenaarde en de Kerkstraat.

Bereikbaarheid Pontstraat en Neerstad

De bewoners van Pontstraat (deel ten noorden van N8) en Neerstad blijven bereikbaar via de trekweg langs de schelde.

MAANDAG 15/04 zal de aannemer de bewonersbrieven posten in de werkzone en een deel van de Berchemstraat. Hierin zal alle praktische info staan voor de betrokken inwoners/bedrijven.

Plan Fase 1 (pdf, 848.2 kB)

Plan Fase 2 (pdf, 385.1 kB)Terug naar alle nieuws