Printvriendelijke versie

Aankondiging openbaar onderzoek - wijziging buurtweg nr. 53

Op 28 februari 2019 werd het voorstel van Kea bvba tot het gedeeltelijk verleggen van de buurtweg nr. 53 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

buurtweg_53
Klik om te vergroten

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van het voorstel tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 53 aan een openbaar onderzoek, overeenkomstig de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen, het rooilijndecreet van 8 mei 2009 en het decreet van 4 april 2014, het besluit van de Vlaamse Regering 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels tot organisatie van het openbaar onderzoek inzake de buurtwegen. 

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 53 vind je hier terug en ligt eveneens ter inzage op de gemeentelijke dienst omgeving, Berchemstraat 55a te Kluisbergen en dit van 29 maart 2019 tot en met 27 april 2019

Eventuele opmerkingen en/of bezwaren over het dossier dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. De zending mag aangetekend gebeuren (Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen), bij afgifte tegen ontvangstbewijs (op het secretariaat) of via e-mail (milieu@kluisbergen.be).Terug naar alle nieuws