Aangifte van een adreswijzigingGegevens van de aanvrager
Gegevens over het nieuwe adres
Andere betrokken personen