Aangifte beroepswijzigingPersoonlijke gegevens
Beroepsinformatie
(Bij de aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel beschermd is (vb. architect, verple(e)g(st)er, journalist) moet een officieel document als bewijs voorgelegd worden. Je kan dit opsturen per post of via e-mail (gescand document) of je kant het binnenbrengen bij de dienst Burgerzaken)