Aanvraag afschrift echtscheidingsakteGegevens van de aanvrager
(Je rijksregisternummer vind je rechts bovenaan je SIS-kaart. Geef enkel de 11 cijfers in, zonder leestekens.)