Aanvraag akte van geboorteGegevens van de aanvrager
Afschrift op naam van

Deze aanvraag geldt niet in het kader van aanvragen om uittreksels voor genealogische doeleinden.