Aanvraag uittreksel strafregisterGegevens van de aanvrager
(Duid aan welk document je wenst: Model 1 wanneer je in je activiteit NIET in contact komt met minderjarige kinderen, Model 2 wannneer dat wel het geval is)
(Duidelijke omschrijving van functie en eventueel aanvragende instantie)